Skip to content
Sök

Underlag för havsplanering i Kalix och Haparanda kommuner

Kustkommunerna Kalix och Haparanda har arbetat fram ett gemensamt planeringsunderlag för kustzon och havsområde. Efter färdigställande kommer planeringsunderlaget att kunna arbetas in i respektive kommuns översiktsplanering.

Kustkommunerna Kalix och Haparanda har arbetat fram ett gemensamt planeringsunderlag för kustzon och havsområde. Efter färdigställande kommer planeringsunderlaget att kunna arbetas in i respektive kommuns översiktsplanering.

Planeringsunderlaget kan i stort ses som en sammanställning av rådande förhållande och förutsättningar inom havsområdet. Genom att sammanställa viktiga planeringsmässiga förutsättningar ökar förståelsen för havsområdets unika värden och för vilka utmaningar som området står inför. Vårt syfte med denna rapport är att skapa bra förutsättningar för den fortsatta havsplaneringen i Kalix och Haparanda kommun så att dessa områden kan ges de rätta förutsättningar att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vår förhoppning är även att rapporten ska vara intressant och lättläst samt att den ska väcka ett större intresse för vårt fantastiska havsområde!