Skip to content
Sök

Kommuntäckande översiktsplan

Kommuntäckande översiktsplan för Kalix kommun (ÖP) har antagits av kommunfullmäktige 2009-10-12. Beslutet har vunnit laga kraft 2009-11-17.

Översiktsplanens dokument (pdf, vissa filer är stora, upp till 14 MB):

Framsida och innehållsförteckning
Program kapitel 1,0- sida 2-19
Förutsättningar kapitel 2,0- sida 20-33
Förutsättningar kapitel 2,3- sida 34-43
Förutsättningar kapitel 2,4- sida 44-49
Förutsättningar kapitel 2,5- sida 50-93
Förutsättningar kapitel 2,7- sida 94-109
Plan kapitel 3,0- sida 110-168
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning