Skip to content
Sök

Fördjupad översiktsplan för Kalix centralortsområde

Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige 1997.