Sök

Fördjupad översiktsplan för centrala Kalix

Kommunfullmäktige (KF) har antagit planförslaget (FÖP) i utställt skick 2012-09-17. Beslutet har vunnit laga kraft 2012-10-18.