Sök

Fördjupad översiktsplan för Töre

Töre skola, fotograf Oliver Åström
Töre skola, fotograf Oliver Åström

Töre utvecklingsplan, fördjupad översiktsplan (FÖP) har antagits av kommunfullmäktige 8 februari 2021. Utvecklingsplanen bygger på ett flertal dialogmöten som hållits med invånare, föreningar, skolelever, företagare och övriga intressenter. Utvecklingsplanens övergripande syfte är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för Töres utveckling.

Planförslaget, miljökonsekvensbeskrivning och granskningsutlåtande finns tillgängligt i dokumenten nedan.