Skip to content
Sök

Företag och verksamheter

Verksamheter, såsom bland annat företag och föreningar, ansvarar för att avfall som uppkommer i verksamheten tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Här hittar du som representerar en verksamhet information om olika sätt att bli av med ditt avfall.

Lämna avfall på Kalix återvinningscentral (ÅVC)

Återvinningscentralen är i första hand till för hushåll inom Kalix kommun. Företag och verksamheter, såsom till exempel föreningar, som har behov av att lämna avfall ska vända sig till en privat aktör på avfallssidan. Det finns flera att välja mellan och du hittar dem lätt genom söka på nätet. Om du inte har möjlighet att använda dig av en privat aktör kan du komma till återvinninbgscentralen.

Företag och verksamhetsutövare som lämnar avfall på återvinningscentralen ska betala en behandlingsavgift för sitt verksamhetsavfall. Privatpersoner betalar redan för avfallshanteringen genom avfallsabonnemanget, det gör inte företag. Ta kontakt med personalen på återvinningscentralen för vägning av avfallet innan ni kommer dit. När ni kommer för att väga ert avfall ska det vara sorterat.

Minsta avgift för att lämna avfall är 300 kr. 

Telefon återvinningscentral: 0923-650 86

Förpackningsavfall

Du som driver kafé, restaurang, butik, kontor, byggföretag eller annan verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar som du använt. Från 1 januari 2024 skedde en rad regelförändringar som innebär att verksamheter/företag inte längre kan lämna papper- och plastförpackningar på Kalix återvinningscentral. Verksamheternas förpackningar ska lämnas till producentorganisationerna. Läs mer under Förpackningsavfall.

Farligt avfall

Kalix kommun tar helst inte emot farligt avfall från företag eller verksamheter utan hänvisar i första hand till privata aktörer på marknaden. Om ni trots detta behöver lämna farligt avfall kommer en avgift tas ut för det lämnade avfallet. Du behöver även rapportera ditt farliga avfall till Naturvårdsverket. Läs mer på sidan med information om farligt avfall om hur du ska gå till väga med avfallet.

Elektronik

Det är producentansvar på elektronik och batterier vilket innebär att de förbrukade produkterna ska lämnas tillbaka till producenterna. I Sverige är det EL-kretsen som ansvarar för insamling och omhändertagande av elektronik. El-kretsen har en mottagningspunkt på Kalix återvinningscentral där både verksamheter och hushåll kan lämna elektronik gratis. Om din verksamhet behöver lämna elektronik och du inte har annat avfall med dig som ska debiteras måste du prata med personalen på återvinningscentralen så din verksamhet inte debiteras.

Kommer verksamheten med blandad last – innehållande både elektronik och övrigt avfall – kommer debitering ske enligt den prislista som är fastställd.