Skip to content
Sök

Stjärnan

Stjärnan.
Stjärnan.

På Stjärnans servicebostad har du egen lägenhet, i ett vanligt hyres­hus. Personalen finns nära dig, i samma hus eller i ett grannhus. Det finns också ett gemensamt utrymme där du kan träffa perso­nalen och dina grannar på servicebostaden

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har omfattande tillsyns - och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Boendealternativet gruppbostad är till för att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

I servicebostaden får du stöd av personal för att du ska bli så självständig som möjligt. Stjärnans servicebostad är ett särskilt boende enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), för vuxna med lägenheter beläget i två husbyggnader i centrala Kalix. Gemensamma utrymmen är allrum, kök, tvättstuga, innergård med grillplats, tillgång till bastu.

Personal

På Stjärnan finns det personal dygnet runt med skiftgång. Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska finns tillgängliga. Varje boende på Stjärnan har en ur personalgruppen som fungerar som kontaktpersonal som ansvarar mer specifikt för den boendes händelser i livet och kontakter med anhöriga, godman, arbete/skola, sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och övriga förekommande kontakter.

Personalen arbetar med att tillgodose boendes individuella behov av stöd och omvårdnad, hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden.
Personalen hjälper till med att skapa ett individuell och trevligt hem, en meningsfull fritid, kunna stödja den enskilde att komma fram till vad som är hans eller hennes personliga uttryck och önskemål och medverka till att förverkliga olika livsprojekt.

Inflytande – Självbestämmanderätt – Integritet - Delaktighet

Boende på Stjärnan ska erbjudas individuell tid tillsammans med personal med syftet att uppnå känslan att bli sedd, bestämma själv och tillgodose individuella behov och önskemål.

Självständighet

Genomförande planer upprättas tillsammans med varje boende med tydliga individuella utvecklingsmål och uppföljning. Verksamhetens arbetssätt ska stimulera de boende till att uppnå utvecklingsmålen och öka självkänslan och självständigheten. Många förekommande sysslor i ett hem görs tillsammans med den boende utifrån de individuella utvecklingsmålen.

Verksamhetsmål

Verksamheten arbetar med mål som är framtagna utifrån lag styrda krav, individuella behov, samhälleliga krav och förändringar samt uppdraget att verkställa insatsen.

Adress

Värdshusgatan 1
952 34 KALIX

Kontakt

Boende: 0923-658 42
Enhetschef: 0923-656 45, 076-104 88 18
Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast: 0923-650 00
socialnamnden@kalix.se