Skip to content
Sök

Järpen

Järpen
Järpen

Järpens gruppbostad är ett särskilt boende för vuxna med 6 lägenheter beläget i centrala Kalix. Lägenheterna finns i två trappuppgångar med trapphus och hiss. Består av allrum, sovrum, kök och wc/dusch.

Innergård med grillplats, gemensam tvättstuga och bastu finns på nedre plan. Gruppboendet inkluderar också en gemensamhetslokal där alla boende har möjlighet att träffas under kvällar och ledig tid.

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har omfattande tillsyns - och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Boendealternativet gruppbostad är till för att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Personal

På Järpen arbetar sju personal skiftgång med jour på arbetsplatsen nattetid. Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska finns tillgängliga vid behov. För varje boende på Järpen utses en kontaktpersonal ur personalgruppen. Kontaktpersonal ansvarar specifikt för den enskilde boendes livshändelser och kontakter med anhöriga, gode män, arbete, skola, sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och så vidare.

Personalen arbetar med att tillgodose boendes individuella behov av stöd och omvårdnad, hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden.
Personalen hjälper till med att skapa ett individuell och trevligt hem, en meningsfull fritid, kunna stödja den enskilde att komma fram till vad som är hans eller hennes personliga uttryck och önskemål och medverka till att förverkliga olika livsprojekt.

Inflytande – Självbestämmanderätt – Integritet – Delaktighet - Självständighet

Boende på Järpen planerar vardagen, aktiviteter och gemensamma trivsel regler genom att delta på boendemöten som hålls varje vecka.

Genomförandeplaner upprättas tillsammans med varje boende med tydliga individuella utvecklingsmål och uppföljning. Verksamhetens arbetssätt ska stimulera de boende till att uppnå utvecklingsmålen och öka självkänslan och självständigheten. Alla förekommande sysslor i ett hem görs tillsammans med den boende utifrån de individuella utvecklingsmålen. Boende på Järpen har varsin veckodag som de bjuder sina grannar på boendet på middag i gemensamhetslokalen.

Verksamhetsmål

Verksamheten arbetar med mål som årligen upprättas, revideras, följs upp och utvärderas. Målen är framtagna utifrån lagstyrda krav, individuella behov, samhälleliga krav och förändringar samt uppdraget att verkställa insatsen särskilt boende LSS.

Adress

Fredsgatan 18
952 33 KALIX

Kontakt

Boende: 0923-651 88
Enhetschef:  0923-658 01, 076-104 88 01
Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast: 0923-650 00
socialnamnden@kalix.se