Skip to content
Sök

Hur ansöker jag till gruppboende/servicebostad?

Socialtjänstlagen ger dig rätt till hjälp och stöd med sådant du inte själv klarar av om det är ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt och om hjälpen är nödvändig för att du ska uppnå skälig levnadsnivå.

Personer som bedöms tillhöra personkretsen enligt 1 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till insatser enligt LSS. Om du önskar kan du läsa mer om vad lagen säger om din rätt till insatser via länkarna längre ned på sidan.

Så ansöker du!

En ansökan eller begäran kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan, begäran och anmälan görs till biståndshandläggare.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel.
Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30.

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)