Skip to content
Sök

Näsbyvägen 25 J

Näsbyvägen 25J
Näsbyvägen 25J

Näsbyvägen 25 J är ett särskilt boende, servicebostad enligt LSS (lagen om stöd och service)

Alla som bor här har egna lägenheter med eget kontrakt och tillgång till gemensamhetsutrymme (gemensamhetslokal). I den gemensamma lokalen bedrivs gemensamma middagar, studiecirklar, filmkvällar, spel och pyssel samt social samvaro.

Personal

På Näsbyvägen 25 J arbetar sammanlagt sex stycken medarbetare i skiftgång samt även med dygnet runt bemanning. Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska finns tillgängliga vid behov. Personalen vid boendet arbetar med att tillgodose brukarens individuella behov av stöd, omvårdnad, hjälp med att skapa rutiner, ordning och struktur i deras dagliga tillvaro. Det kan även handla om att arbeta för att förstå hur omvärlden fungerar, att göra den mer begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tidsperspektivet. Personalen hjälper till med att skapa ett personligt, individuellt och trivsamt hem, en meningsfull fritid samt även med att stödja och stötta den enskilde att komma fram till vad som är hans eller hennes personliga uttryck och önskemål.

Varje brukare på Näsbyvägen 25 J har ur personalgruppen en som fungerar som brukarens kontaktpersonal. Kontaktpersonalen ansvarar mer övergripande för brukarens händelser i livet, inköp, ekonomisk redovisning, kontakter med myndigheter, anhöriga, god man, daglig verksamhet, skola, sjuksköterska, läkare, rehabiliteringspersonal samt även övriga viktiga kontakter.

Inflytande, självbestämmanderätt, integritet, delaktighet och självständighet

Brukarna på Näsbyvägen 25 J är delaktiga i all deras planering, aktiviteter, gemensamma trivselregler genom att bland annat delta vid boendemötena som hålla varje vecka. Utöver boendemötena deltar även de brukare som önskar vid våra studiecirklar ESL (Ett självständigt liv). ESL sker både i grupp och  individuellt. Studiecirklarna ska "spegla" brukarnas utvecklingsmål och behov.

Genomförandeplaner/skattningsdokument

Genomförandeplaner och skattningsdokument upprättas tillsammans med brukaren med tydliga insatsbehov och individuella utvecklingsmål med täta kontinuerliga uppföljningar. Verksamhetens arbetssätt ska stimulera de boende till att uppnå utvecklingsmålen och stärka självkänslan och självständigheten. Alla förekommande sysslor  i hemmet utförs av brukaren, visst stöd av personal utifrån de individuella utvecklingsmålen.

Verksamhetsmål

Verksamheten arbetar med mål som årligen upprättas, revideras, följs upp och utvärderas. Målen är framtagna utifrån lagstyrda krav, individuella behov, samhälleliga krav och förändringar men även uppdraget att verkställa insatsen för särskilt boende LSS. 

Adress

Näsbyvägen 25 J
952 62 KALIX

Kontakt

Boende: 070-272 20 66
Enhetschef: 0923-656 45 samt 076-104 88 18
Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast: 0923-650 00
socialnamnden@kalix.se