Sök

Konsumentbyråerna

Genom rådgivningsbyråerna kan konsumenter få opartisk vägledning före och efter köp. Byråerna hjälper dig med hur du kan gå tillväga med ett klagomål eller en tvist med ett företag. På deras webbplatser kan du också jämföra produkter och tjänster.

Konsumenternas Bank- och försäkringsbyrå

Bank- och försäkringsbyrån ger privatpersoner gratis rådgivning och vägledning i bankfrågor samt gratis hjälp och vägledning att tolka försäkringsvillkor och att jämföra försäkringar. 
Telefon: 0200-22 58 00
Konsumenternas bank och försäkringsbyrå

Telekområdgivarna

Ger privatpersoner gratis råd och vägledning i frågor som handlar om tele-, TV- och Internetabonnemang.
Telefon: 08-522 767 00
Telekområdgivarna

Energimarknadsbyrån

Ger privatpersoner gratis vägledning och råd i frågor som gäller elmarknaden.
Telefon: 08-522 789 50 
Energimarknadsbyrån

Konsument Europa

Hjälper privatpersoner tillrätta på EU-marknaden. Kanske behöver du råd inför ett köp från ett annat land eller hjälp om du har fått problem efter köpet.
Telefon: 054-19 41 50
Konsument Europa