Skip to content
Sök

Ensilageplast

Ensilageplast eller lantbruksplast, som det också kallas, används för att plasta in hö och ensilage till främst lantbruksdjur och hästar. Vissa företag har valt att ansluta sig till svepreturs återvinningssystem för en enkel och miljöriktig hantering av plasten. Den ska alltså inte i första hand tas till energiåtervinning via ÅVC.

Kretslopp & Recycling i Sverige AB

En gång per år kommer Kretslopp & Recycling i Sverige AB för att ta hand om plasten från de lantbruk och hästägare som har valt att köpa foder från de företag som är anslutna till systemet. På Svepretur.se kan du anmäla dig till deras sms-tjänst och få ett meddelande när de befinner sig i ditt område. Du kan även beställa gårdshämtning till en extra kostnad. 

Hämtning 2024

Under 2024 kommer det finnas möjlighet att lämna in lantbruksplast under vecka 49 (23-27 september) på Kalix avfallsanläggning. Det material som kan lämnas in är: 

  • Ensilagesträckfilm
  • Storsäck
  • Folie
  • Nät & syntetgarn
  • Hylsor
  • Plastdunkar
  • Odlingsväv

När ni kommer för att lämna lantbruksplasten kontaktar ni personal för att få ett avlämningskvitto.

Bidra till ökad återvinning

Kalix avfallsanläggning tar inte emot lantbruksplast eftersom det inte finns någon mottagare av plasten. Om plasten sätts i containern för brännbart/ energiåtervinning riskerar den att förstöra värmeverket i Boden, dit fraktionen för energiåtervinning skickas. De långa längderna av plast trasslar in sig i maskinerna och orsakar stopp. Boden Energi AB vill därför inte ta emot lantbruksplast.

Förutom detta vill kalix kommun att plasten i första hand ska återvinnas till ny plast.  Detta kan ni bidra med genom att handla ert foder från de företag som är anslutna till svepreturs återvinningssytem. Om det företag ni handlar av inte är anslutna kan ni efterfråga att de ansluter sig, så att även ni kan bidra till ökad återvinning.