Skip to content
Sök

Avgifter på Kalix ÅVC

När du kommer till Kalix återvinningscentral för att lämna ditt verksamhetsavfall måste du väga in det och betala en behandlingsavgift. Avfallet ska vara sorterat och du ska ha föranmält ditt besök så personalen har möjlighet att ta emot er på bästa sätt. Tänk på att använda genomskinliga påsar.

Verksamhetsavfall, behandlingsavgift vid Kalix ÅVC

Minsta avgift vid invägning: 300 kr/vägning

Avfallsslag

 • Armerad betong: 537 kronor per ton.
 • Asbest: 1 639 kronor per ton.
 • Avtäckning (ej stubbar och annat material i trä): 57 kronor per ton.
 • Cement: 1 168 kronor per ton
 • Ej återvinningsbart avfall (deponering): 1 639 kronor per ton
 • Gips: 678 kr per ton
 • Jordmassor tjänliga för sluttäckning: 0 kr per ton
 • Metaller: 0 kronor per ton
 • Mineraliskt avfall (betong, tegel, kakel, porslin): 330 kronor per ton.
 • Obehandlat trä: 340 kronor per ton.
 • Osorterat avfall: 2 487 kronor per ton.
 • Park- och trädgårdsavfall: 814 kronor per ton.
 • Isolering/ lösull: 1 639 kronor per ton.
 • Restavfall från verksamhet (avfall till energiåtervinning): 1 639 kronor per ton.
 • Stallgödsel: 226 kronor per ton.
 • Trä, svårbearbetat (sammansatta material): 1 470 kronor per ton.
 • Svårkrossat material (spiralmadrasser mm): 2 487 kronor per ton
 • Tryckimpregnerat trä: 3 729 kronor per ton.
 • Farligt avfall: 3 390 kronor per ton.
 • Sten: 1 356 kronor per ton

Om du har ett avfallslag som du inte kan placera in i ovanstående kommer det att debiteras enligt självkostnadsprincipen. Ovanstående priser är exklusive moms.