Skip to content
Sök

Att bli kontaktperson

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Kontaktpersonens syfte är att stärka sociala kontakter och människors utveckling.

Du ska vara öppen för utmaningar och även vara en förebild med god moral och värderingar. Målgruppen som söker kontaktperson är alla från barn till vuxna. Kontaktperson är en frivillig insats som beslutas via socialtjänsten och kan aldrig beslutas mot någons vilja.

För att utföra ett uppdrag ges ersättning i form av arvode och omkostnad. Socialförvaltningen i Kalix följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer när det gäller arvode och omkostnadsersättning.

Kontaktpersonens uppdrag kan se olika ut beroende på vilka behov den hjälpsökande har. Beroende på den hjälpsökandes behov kan uppdragen se olika ut. Det kan vara allt från att bryta isolering och en destruktiv miljö till att avlasta personens familj några timmar. Ett exempel kan vara att kontaktpersonen träffar den enskilde en dag i veckan för att gå ut på en promenad, ta en fika eller annan aktivitet. Det är viktigt att det är rätt kontaktperson till rätt uppdrag då det bygger på ett ömsesidigt förtroende och respekt.

Som kontaktperson omfattas du av tystnadsplikt vilket innebär att du inte får prata med andra om personen eller dennes förhållanden. Detta gäller inte för kontakt med socialtjänsten.

Det behövs ingen speciell utbildning eller kvalifikationer för att bli kontaktperson, men en kontaktperson bör:

  • ha en trygg och stabil livssituation
  • ha fyllt 18 år
  • respektera, tycka om och ha tid för andra människor
  • vara positiv till olika fritidsaktiviteter

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du anmäla intresse via formulär eller telefon nedan. Vi gör sedan en kontroll i social- och polisregister innan vi går vidare med en utredning i form av en intervju och referenskontakt.

Välkommen att ta kontakt med Socialtjänstens familjehemssekreterare.

Intresseanmälan

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.