Skip to content
Sök

Att bli kontaktfamilj

Kontaktfamiljer tar emot barn i sitt hem för korta regelbundna vistelser. Att vara kontaktfamilj är ofta en tidig insats och alltid frivillig. Insatsen innebära att barnet får stimulans och erbjuds aktiviteter utanför hemmet.

En kontaktfamilj kan bestå av ett enpersonshushåll eller två vuxna som är gifta, sambor eller som ingått partnerskap. Familjen måste leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda barnet en bra miljö. Familjen kan bo i centrala staden, i villakvarter, i lägenhet eller på landsbygden, ha egna barn eller ej, ha husdjur eller ej. Vi behöver olika slags familjer med alla möjliga livs- och yrkeserfarenheter i vår resursbank för att kunna göra en bra matchning mot barnets behov. Det är en fördel om familjen har erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang, tid och plats.

Det finns lika många svar på denna fråga som det finns individer, men ofta handlar det om att barnet eller den unge som får kontaktfamilj har svårigheter i hemsituationen och har behov av fler vuxna förebilder i sitt nätverk. Barnet eller den unge bedöms få en gynnsam utveckling om han eller hon får stimulans och aktiveras av ytterligare vuxna än föräldrarna. Många gånger är kontaktfamilj en del i en kombination av stödinsatser, då socialtjänsten ofta också parallellt jobbar med hemsituationen.

Låter det som en svår uppgift? Vilket stöd får kontaktfamiljer av socialtjänsten? Som kontaktfamilj får du fortlöpande stöd av socialsekreterare om det uppstår frågor eller osäkerhet kring hur man hanterar en situation när ett barn eller ungdom vistas hos dig. Du kan alltid få svar på dina frågor, socialtjänsten är ansvarig för vistelsen och skyldig att nogsamt följa upp hur det fungerar. Kontaktfamiljer erhåller även ett ekonomiskt stöd i form av arvode och omkostnad både för sin insats men även för extra kostnader som uppdraget kan innebära. Socialförvaltningen i Kalix följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer när det gäller arvode och omkostnadsersättning.

Ring eller skicka in en intresseanmälan för mer information!
Är både ni och vi därefter intresserad går vi vidare med en så kallad kontaktfamiljsutredning där vi samlar information via intervjuer, hembesök, kontroll i social-, polis- och kronofogdens register. Syftet med utredningen är dels att samla information för en bra matchning men även att göra en så kallad lämplighetsbedömning.

Välkommen att ta kontakt med socialtjänstens familjehemssekreterare.

Intresseanmälan

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.