Skip to content
Sök

Hjälp med inköp via hemtjänsten

För att få stöd och hjälp med inköp av dagligvaror via hemtjänsten krävs ett biståndsbeslut.

Mer information om hur du ansöker om hjälp eller hur du kommer i kontakt med en handläggare hittar du på sidan "Hur ansöker jag".

Socialförvaltningen verkar för att våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö och att du ska få en rättssäker tillvaro, därför arbetar hemtjänsten med att införa säkrare och tryggare arbetsmetoder för inköp av dagligvaror. Hemtjänsten går ifrån att ta emot konto/kreditkort, koder eller kontanter för att genomföra inköp av dagligvaror till brukare.

Inköp av dagligvaror kommer att utföras av hemtjänstens medarbetare inom verksamhetsnära service. Inköpen kommer allt eftersom att utföras enligt något av följande alternativ:

  1. Via ett matkonto – inköpskort som du själv ordnat hos aktuell butik.
  2. Via fakturering där butiken direkt fakturerar dig inköpen.
    Du ansvarar för att kontakta butiken så dom får rätt faktureringsuppgifter till dig.
  3. Hemtjänsten erbjuder dig stöd med inköp via E-handel/(alt) via E-handel med stöd av hemtjänstens medarbetare, betalning sker antingen via matkonto eller faktura.
    I dagsläget är det endast Coop som erbjuder E-handel. Detta alternativ blir aktuellt för dig som saknar möjlighet att ordna med ett inköpskort till butiken och vill få dina inköp utförda hos Coop.

Undantag får endast förekomma i sällsynta fall under en tidsbegränsad tid, till exempel under den tid du väntar på ditt inköpskort eller på att du ska bli upplagd för E-handel.
Alla undantag beslutas av områdeschef för hemtjänst ordinärt boende.