Sök

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt.

Det personliga ombudet kan fungera som ett stöd i olika frågor och funderingar. Ombudet kan också motivera dig till att söka insatser. Det kan vara sådant som har att göra med din ekonomi, sysselsättning, bostad eller fritid. Ombudet kan även hjälpa dig att få kontakt med de rätta myndigheterna och personerna.

Stödet är kostnadsfritt. Personligt ombud bedriver inte myndighetsutövning, och är också helt fristående från alla berörda myndigheter.

Om du inte kan ansöka själv går det bra att låta någon i din närhet (anhörig, granne eller liknande) göra det åt dig. Ansökan måste innehålla namn, adress samt telefonnummer. Du kan skicka intresseanmälan via e-post eller telefon. 

Besöksadress

Furuhedsvägen 27
Kalix

Kontaktperson

Bild av Ann-Louice Olofsson och Maria Nilsson

Ann-Louice Olofsson och Maria Nilsson

Personligt ombud

Anne -Louice och Maria är personliga ombud i Kalix kommun, och tar bland annat emot alla anmälningar som kommer in.  

Mobil: 073-633 61 40 (Ann-Louice), 076-118 79 31 (Maria)