Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad, har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen.

Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad, har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen. Till exempel kan du få hjälp att tillsammans med personal städa din bostad, tvätta eller sköta inköp. Stödet ska underlätta och öka möjligheterna till ett självständigt liv och delaktighet i samhället och bygger på att insatserna utförs tillsammans med dig. Boendestöd ges enligt socialtjänstlagen.

Boendestöd till personer i centrala Kalix utförs vanligen av:

Stöd & omsorgsgruppen

Telefon: 0923-659 84
Telefon enhetschef: 0923-658 33
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB).