Sök

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad, har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen.

Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad, har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen. Till exempel kan du få hjälp att tillsammans med personal städa din bostad, tvätta eller sköta inköp. Stödet ska underlätta och öka möjligheterna till ett självständigt liv och delaktighet i samhället och bygger på att insatserna utförs tillsammans med dig. Boendestöd ges enligt socialtjänstlagen.

Kontakt

Boendestöd till personer i centrala Kalix utförs vanligen av:

Stöd- och omsorgsgruppen

Telefon: 0923-659 84
Telefon enhetschef: 0923-658 33
Besöksadress: Centralgatan 8D (NB).

Hur ansöker jag?

En ansökan kan göras av den personen det gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt. En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan och anmälan görs till biståndshandläggare.

Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923–650 00. Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30–09.30

Begäran om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)