Skogsgläntan
Skogsgläntan

Skogsgläntan är ett särskilt boende med 37 lägenheter centralt beläget.

Lägenheterna är fördelade i tre huskroppar: A, B och C-hus.

Fastighetsägare är Kalix Kommun

Adress

Egnahemsvägen 1
952 61 KALIX

Kontakt

A-hus: 0923-654 80
B-hus: 0923-654 82
C-hus: 0923-654 24
Enhetschef: 0923-650 93, 076-104 88 17
Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut: 0923-650 00
socialnamden@kalix.se