Skip to content
Sök

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänsten regleras av färdtjänstlagen och är avsedd för personer som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.

Tolv av länets 14 kommuner har beslutat att överlåta färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Kalix är en av dessa kommuner, det betyder att RKM beslutar om rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst för dig som är folkbokförd i Kalix.

För korrekt och uppdaterad information angående färdtjänst och riksfärdtjänst besöker du RKM:s hemsida.