Färdtjänst

Färdtjänsten regleras av Färdtjänstlagen och är avsedd för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer.

Från och med 2014-12-01 handlägger och utreder Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) färdtjänst- samt riksfärdtjänstresor för Kalix kommun.

RKM har telefontid: måndag - fredag, klockan 10.00–12.00
Telefon: 0926-752 77
E-post: fardtjanst@rkmbd.se

Ni som redan har beviljats färdtjänst innan 2014-12-01 beställer även fortsatt resor via 0926-756 77.

Resor som bekostas av annan

Av färdtjänstlagen framgår att tillstånd till färdtjänst inte omfattar resor som bekostas av det allmänna.

Med det menas resor som samhället, det vill säga staten, kommunen eller landstinget, enligt lag eller förordning är skyldig att tillhandahålla eller att helt eller delvis ersätta resenären för hans reskostnader. 

Sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering är exempel på sådana resor.

        
  • Skapad: 2014-11-14
  • Senast ändrad: 2013-06-11
  • Sidansvarig: Webmaster