Skip to content
Sök

Kommunledningsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom kommunledningsförvaltningen i Kalix kommun.

Du är alltid välkommen att skicka e-post, ringa eller skriva till nedanstående tjänstemän. Vill du träffa någon av dem personligen bör du boka tid för att säkert veta att de är inne.

Bild av Maria Henriksson

Maria Henriksson

Kommundirektör

Maria har som kommundirektör vid Kalix kommun det övergripande ansvaret för tjänstemannaorganisationen.  

Telefon: 0923-650 02


Arbetsgivarenhetens uppdrag
 är att proaktivt och konsultativt rådgöra med och stötta chefer i Kalix Kommuns organisation i personalfrågor.

Bild av Åsa Mohss

Åsa Mohss

HR-chef

Åsa ansvarar bland annat för övergripande personalstrategiska frågor vid arbetsgivarenheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-653 43


Ekonomienheten svarar
 för löpande hantering av leverantörsfakturor, kundfakturering, kommunens kassahantering samt löpande redovisning och uppföljning inom budgetområden.

Bild av Jeanette Larsson

Jeanette Larsson

Ekonomichef

Jeanette ansvarar för all verksamhet inom ekonomienheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-650 15
Mobil: 072-241 33 91


Näringslivsenheten
 ser till att kommunen på olika sätt bidrar till näringslivets utveckling och expansion, samt verkar för etablering av nya verksamheter och investeringar.

Bild av Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Näringslivschef

Birgitta leder näringslivsenhetens arbete med att främja företagandet och utveckla företagsandan i kommunen. Näringslivsenheten är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Mobil: 072-242 79 68

Service- och kommunikationsenheten inkluderar kansli, information, reception och växel.

Bild av Jenni Yli

Jenni Yli

Enhetschef

Jenni är chef för service- och kommunikationsenheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-650 06

IT-chefen samordnar bland annat servicedesk och underhåll av datorer, nätverk och telefonväxel inom Kalix kommun.
För support gällande exempelvis datorer med kringutrustning, surfplattor, telefoni och e-post kontaktar du IT-enhetens Servicedesk via servicedesk@kalix.se eller på 0923-651 51.

Bild av Fredrik Lind

Fredrik Lind

IT-chef

Fredrik är chef för IT-enheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Mobil: 076-819 84 77