Skip to content
Sök

Kalix kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen i Kalix kommun.

Förvaltningen omfattar avdelningen för teknisk försörjning, fastighetsavdelningen, bygg- och miljöavdelningen samt räddningstjänsten.

Bild av Mårten Öhman

Mårten Öhman

Samhällsbyggnadschef

Mårten ansvarar för all verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Telefon: 0923-659 00
Bild av Per Nilsson

Per Nilsson

Teknisk chef

Per är chef för kommunens tekniska försörjning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 35
Bild av Camilla Sandin

Camilla Sandin

Fastighetschef

Camilla är chef för kommunens fastighetsavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 42
Bild av Monica Säfström

Monica Säfström

Bygg- och miljöchef

Monica är chef för Kalix kommuns bygg- och miljöavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 47
Bild av Anders Öqvist

Anders Öqvist

Planingenjör, ansvarig för planverksamheten

Anders är ansvarig för kommunens samhällsplaneringsavdelning och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-650 33
Bild av Verner Lundholm

Verner Lundholm

Räddningschef

Verner är chef för Kalix kommuns räddningstjänst, och har ett övergripande ansvar för verksamheten.  

Telefon: 0923-654 46