Sök

Kalix kommuns kommunalråd

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till kommunens kommunalråd och kommunstyrelsens ordföranden.

På kanslienheten finns kommunalrådets samordnare placerad. Om du önskar komma i kontakt med kommunalrådet eller önskar göra en tidsbokning för ett personligt möte med henne kan du kontakta oss på telefon (0923) 650 06.

Bild av Tommy Nilsson (S)

Tommy Nilsson (S)

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Kalix kommuns kommunalråd är tillika ordförande för kommunstyrelsen.  

Telefon: 0923-650 00

Som kommunstyrelsens ordförande har Tommy uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning. Han följer uppmärksamt frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen, främjar samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt representerar kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall. 

Bild av Jan Nilsson (S)

Jan Nilsson (S)

Vice ordförande

Som kommunstyrelsens vice ordförande har Jan ansvar för näringslivsfrågor, övergripande integrationsfrågor samt utveckling av medborgardialog och inflytande. Jan är också ordförande för utvecklingsutskottet.  

Telefon: 0923-650 04
Bild av Sven Nordlund (MP)

Sven Nordlund (MP)

Andre vice ordförande

Som kommunstyrelsens andre vice ordförande har Sven ansvar för övergripande miljöfrågor och kompetensförsörjning.  

Mobil: 070-592 90 08