Sök

Kontakta Kalix kommun via samtalsförmedlande tjänster

Det finns tre samtalsförmedlande tjänster i Sverige. Syftet med tjänsterna är att underlätta för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra. Kalix kommun kan ta emot samtal via dessa.

Post- och telestyrelsens (PTS) tre kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster heter:

  • Texttelefoni.se
    Tjänsten för dig som helst samtalar via text.
  • Teletal
    Tjänsten för dig som behöver hjälp i samtalet.
  • Bildtelefoni.net
    Tjänsten för dig som helst samtalar via teckenspråk.

Du kan naturligtvis använda dessa tjänster för att kontakta andra än Kalix kommun, till exempel 112, 1177, 113 13, 114 14 med fler.

Kontakta Kalix kommun via Texttelefoni.se

För dig som helst samtalar via text

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Analog texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Mer information om Texttelefoni.se hittas på www.texttelefoni.se

Kontakta Kalix kommun via Teletal

För dig som behöver hjälp i samtalet

Teletal är en samtalsförmedlande tjänst för alla som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. De samtalande parterna har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov, till exempel att med komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att anteckna vad som sägs. Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44
Mer information om Teletal hittas på www.teletal.se

Kontakta Kalix kommun via Bildtelefoni.net

För dig som helst samtalar via teckenspråk

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill.

Tjänsten är öppen dygnet runt - året runt!

SIP: tolk@tolk.sip.nu 
Telefon: 020-28 00 20

Mer information om Bildtelefoni.net hittas på www.bildtelefoni.net