Skip to content
Sök

Kalix kommuns socialförvaltning

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom socialförvaltningen i Kalix kommun.

Förvaltningens ansvarsområden omfattar Individ- och familjeomsorg samt Omsorg om äldre- och funktionshindrade

Kontakt

Besöksadress: Nygatan 4, 952 81 KALIX
Telefon-växel: 0923-650 00, Fax: 0923-773 08
E-post: socialnamnden@kalix.se