Skip to content
Sök

Kalix kommuns socialförvaltning

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom socialförvaltningen i Kalix kommun.

Förvaltningens ansvarsområden omfattar Individ- och familjeomsorg samt Omsorg om äldre- och funktionshindrade

Kontakt

Besöksadress: Nygatan 4, 952 81 KALIX
Telefon-växel: 0923-650 00, Fax: 0923-773 08
E-post: socialnamnden@kalix.se

Bild av Anna-Lena Andersson

Anna-Lena Andersson

Socialchef

Anna-Lena ansvarar för alla verksamheter inom socialförvaltningen.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Marianne Strömbäck

Marianne Strömbäck

Områdeschef - Äldreomsorg

Marianne har ansvarar för hemtjänst till personer över 65 år.  

Telefon: 0923-654 66
Mobil: 076-104 88 15
Bild av Malin Drugge

Malin Drugge

Områdeschef – Äldreomsorg

Malin är områdeschef för särskilt boende inom äldreomsorgen.  

Telefon: 0923-659 62
Mobil: 073-038 08 32
Bild av Karin Bergdahl

Karin Bergdahl

Områdeschef - Stöd och omsorg

Karin har det övergripande ansvaret särskilda boenden för funktionsnedsatta, personliga assistenter, psykiatri och dagverksamhet. Insatser inom LSS-området.  

Telefon: 0923-658 02
Mobil: 076-104 88 08
Bild av Hanna Henriksson

Hanna Henriksson

Områdeschef - IFO

Områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.  

Telefon: 0923-654 00