Skip to content
Sök

Journummer

Här hittar du information om nummer som du kan ringa kvällar och helger.

Kalix Kommun

Felanmälan

Fastigheter 

Akuta fel anmäls under arbetstid till driftledningen på telefon 0923-651 26.
Under kvällar och helger gäller journummer 070-650 05 78.

Vatten, avlopp, gator och vägar

Ring Kalix kommunväxel på 0923-650 00 under arbetstid.
Ring SOS alarm 0920- 22 80 55 under kvällar och helger. 

Fixaren

Ring 0923-656 28 för att nå Kalix kommuns fixare.

Informationsnummer

Informationschef Reine Sundqvist 072-247 96 20.

Socialjour

Efter klockan 17.00 vardagar och helger når du tjänsteman i beredskap på telefon 112.

Krisnummer

Ambulans 

Larmnummer 112 gäller i brådskande fall.
Ring 1177 i icke brådskande fall.

Brand 

Larmnummer 112.

Polisen

Larmnummer 112 gäller under pågående brott.
Ring 114 14 i icke brådskande fall.

Räddningstjänsten 

Ring 0923-654 50 i icke brådskande fall.
Ring 070-300 39 92 (Sotaren Östra Norrbotten AB) för sotning.
Ring 0920-221 710 för att fråga om bränningar (eldningsförbud, hur och när ska jag elda? med mer).

Information vid olyckor 

SOS 113 13, Sveriges nya nationella informationsnummer. Hit kan vem som helst ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

Vattenfall, Kalix Fjärrvärme AB

0923-161 68.