Sök

Utbildningsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom utbildningsförvaltningen i Kalix kommun.

Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola med skolbarnsomsorg, grundsärskola, gymnasieskola, kulturskola och komvux.

Bild av Charlotte Sundqvist

Charlotte Sundqvist

Skolchef

Charlotte är skolchef vid Kalix kommun.  

Telefon: 0923-652 11
Bild av Maria Isaksson

Maria Isaksson

Förskolechef

Maria är chef till förskolans samtliga rektorer, ansvarig för Familjecentralen och har tillsynsansvar över fristående förskolor.  

Telefon: 0923-653 11
Bild av Gabriella Nilsson Lindqvist

Gabriella Nilsson Lindqvist

Rektor – Område 1

Gabriella är rektor för Sangis förskola, Nystads förskola och Lyrans förskola.  

Telefon: 0923-651 55
Bild av Tiina Vesala

Tiina Vesala

Rektor – Område 2

Tiina är rektor för Djuptjärns förskola, Ytterbyns förskola, förskolan vattentornet och Gammelgårdens förskola.  

Bild av Susanna Bjöörn-Norén

Susanna Bjöörn-Norén

Rektor – Område 3

Susanna är rektor för Prismans förskola, Töre förskola, Rammelbergets förskola och förskolan Paletten.  

Telefon: 0923-652 09
Bild av Kjell Vikström

Kjell Vikström

Rektor

Kjell är rektor på Näsbyskolan och nås från och med måndag 28 mars 2022 vis Schoolsoft, mail eller telefon.  

Mobil: 0923-65422
Bild av Susanne Palmkvist

Susanne Palmkvist

Rektor

Susanne är rektor för skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Telefon: 0923-652 07
Bild av Malin Grahn

Malin Grahn

Rektor

Malin är rektor vid Centrumskolan.  

Mobil: 070-296 28 15
Bild av Monika Invall

Monika Invall

Rektor

Monika är rektor vid Djuptjärnsskolan samt Sangis skola, fritids och förskoleklass.  

Telefon: 0923-652 95
Mobil: 072-451 87 40
Bild av Helena Öhman

Helena Öhman

Rektor

Helena är rektor för Töreskolan. Hon har också ansvar för elevhälsans medicinska och kurativa delar.  

Telefon: 0923-652 38
Mobil: 070-246 58 69
Bild av Ingegerd Dahlgren

Ingegerd Dahlgren

Rektor

Ingegerd är rektor på Manhemsskolan och samordnare för Kalix kommuns modersmålsundervisning.  

Telefon: 0923-653 15
Mobil: 070-676 64 66
Bild av Tuija Larsson

Tuija Larsson

Rektor

Tuija är rektor för den kommunala vuxenutbildningen i Kalix.  

Telefon: 0923-659 33
Mobil: 073-047 95 03
Bild av Ronnie Rifalk

Ronnie Rifalk

Biträdande rektor

Ronnie är biträdande rektor på Manhemsskolan.  

Telefon: 0923-653 16
Mobil: 072-733 64 32
Bild av Björn Emmoth

Björn Emmoth

Rektor, kulturskolan

Telefon: 0923- 656 80
Mobil: 070-241 67 07
Bild av Hilkka Vikström

Hilkka Vikström

Rektor, Furuhedsskolan

Hilkka är rektor för följande program: barn och fritid, el och energi, industritekniska, samhällsvetenskap, lärlingar (barn och fritid), handel och administration samt restaurang och livsmedel.  

Telefon: 0923-652 57
Mobil: 072-229 80 36
Bild av Marjo Ekorre

Marjo Ekorre

Rektor, Furuhedsskolan

Marjo är rektor för följande program: fordons- och transport, introduktion, introduktion språk, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg.  

Telefon: 0923-656 14
Mobil: 070-680 56 14
Bild av Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Rektor, Furuhedsskolan

Mona är rektor för följande program: bygg- och anläggning, ekonomi, estetiska samt naturbruk.  

Telefon: 0923-652 32
Mobil: 070-523 41 78