Skip to content
Sök

Utbildningsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom utbildningsförvaltningen i Kalix kommun.

Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola med skolbarnsomsorg, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kulturskola och kommunal vuxenutbildning.

Bild av Charlotte Sundqvist

Charlotte Sundqvist

Skolchef

Charlotte är skolchef vid Kalix kommun.  

Telefon: 0923-652 11
Bild av Maria Isaksson

Maria Isaksson

Förskolechef

Maria är chef över förskolans samtliga rektorer, ansvarig för Familjecentralen och har tillsynsansvar över fristående förskolor.  

Telefon: 0923-653 11
Bild av Gabriella Nilsson Lindqvist

Gabriella Nilsson Lindqvist

Rektor – Område 1

Gabriella är rektor för Sangis förskola, Nystads förskola, Rammelbergets förskola och Lyrans förskola.  

Telefon: 0923-651 55
Bild av Tiina Vesala

Tiina Vesala

Rektor – Område 2

Tiina är rektor för Djuptjärns förskola, Ytterbyns förskola, förskolan vattentornet och Gammelgårdens förskola.  

Bild av Susanna Bjöörn-Norén

Susanna Bjöörn-Norén

Rektor – Område 3

Susanna är rektor för Prismans förskola, Töre förskola och förskolan Paletten.  

Telefon: 0923-652 09
Bild av Elisabeth Karlsson-Enberg

Elisabeth Karlsson-Enberg

Grundskolechef

Elisabeth är chef över alla grundskolans rektorer inom Kalix kommun.  

Telefon: 0923-651 10
Mobil: 076-807 51 10
Bild av Katrin Andersson

Katrin Andersson

Rektor

Katrin är rektor på Näsbyskolan och nås via Schoolsoft, mail eller telefon.  

Mobil: 070-650 05 91
Bild av Susanne Palmkvist

Susanne Palmkvist

Rektor

Susanne är rektor för skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Telefon: 0923-652 07
Bild av Malin Johansson

Malin Johansson

Rektor

Malin är rektor vid Centrumskolan.  

Telefon: 0923-651 89
Mobil: 070-296 28 15
Bild av Malin Huuva Tornberg

Malin Huuva Tornberg

Rektor

Malin Huuva Tornberg är rektor vid Djuptjärns skola, fritidshem och förskoleklass.  

Telefon: 0923-652 95
Mobil: 072-451 87 40
Bild av Ann-Katrin Bäckman

Ann-Katrin Bäckman

Rektor

Ann-Katrin är rektor för skolorna i Sangis och Töre.  

Mobil: 070-24 65 869
Bild av Ingegerd Dahlgren

Ingegerd Dahlgren

Rektor

Ingegerd är rektor på Manhemsskolan och samordnare för Kalix kommuns modersmålsundervisning.  

Telefon: 0923-653 15
Mobil: 070-676 64 66
Bild av Ronnie Rifalk

Ronnie Rifalk

Biträdande rektor

Ronnie är biträdande rektor på Manhemsskolan.  

Telefon: 0923-653 16
Mobil: 072-733 64 32
Bild av Bernth Lundqvist

Bernth Lundqvist

Gymnasie- och vuxchef

Bernth är chef över rektorerna på gymnasiet, vuxenutbildningen kulturskolan och särskolan i Kalix kommun.  

Mobil: 076-117 22 81
Bild av Tuija Larsson

Tuija Larsson

Rektor

Tuija är rektor för den kommunala vuxenutbildningen i Kalix.  

Telefon: 0923-659 33
Mobil: 073-047 95 03
Bild av Marjo Ekorre

Marjo Ekorre

Rektor, Furuhedsskolan

Marjo är rektor för följande program: barn- och fritid, el- och energi, fordons- och transport, industritekniska, introduktion, introduktion språk, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg  

Telefon: 0923-656 14
Mobil: 070-680 56 14
Bild av Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Rektor, Furuhedsskolan

Mona är rektor för följande program: bygg- och anläggning, ekonomi, estetiska, naturbruk samt samhällsvetenskap  

Telefon: 0923-652 32
Mobil: 070-523 41 78
Bild av Björn Emmoth

Björn Emmoth

Rektor, kulturskolan

Telefon: 0923- 656 80
Mobil: 070-241 67 07
Bild av Maria Eklund

Maria Eklund

Rektor

Maria är rektor för anpassad grundsärskola och anpassad gymnasieskola i Kalix kommun.  

Mobil: 073-047 78 30