Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom utbildningsförvaltningen i Kalix kommun.

Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola med skolbarnsomsorg, grundsärskola, gymnasieskola, kulturskola och komvux.