Skip to content
Sök

ledningsgrupp kalix kommun

Det här är en lista på kontaktpersoner i Kalix kommuns ledningsgrupp.

Bild av Maria Henriksson

Maria Henriksson

Kommundirektör

Maria har som kommundirektör vid Kalix kommun det övergripande ansvaret för tjänstemannaorganisationen.  

Telefon: 0923-650 02
Bild av Charlotte Sundqvist

Charlotte Sundqvist

Skolchef

Charlotte är skolchef vid Kalix kommun.  

Telefon: 0923-652 11
Bild av

Förvaltningschef – Socialchef

Telefon: 0923-650 00
Bild av Mårten Öhman

Mårten Öhman

Samhällsbyggnadschef

Mårten ansvarar för all verksamhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Telefon: 0923-659 00
Bild av Karl-Göran Lindbäck

Karl-Göran Lindbäck

Fritids- och kulturchef

Karl-Göran ansvarar för all verksamhet inom fritids- och kulturförvaltningen.  

Telefon: 0923-651 16
Mobil: 070-626 54 87
Bild av Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Näringslivschef

Birgitta leder näringslivsenhetens arbete med att främja företagandet och utveckla företagsandan i kommunen. Näringslivsenheten är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Mobil: 072-242 79 68
Bild av Åsa Mohss

Åsa Mohss

HR-chef

Åsa ansvarar bland annat för övergripande personalstrategiska frågor vid arbetsgivarenheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-653 43
Bild av Jeanette Larsson

Jeanette Larsson

Ekonomichef

Jeanette ansvarar för all verksamhet inom ekonomienheten, vilken är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Telefon: 0923-650 15
Mobil: 072-241 33 91