Skip to content
Sök

Kontakter – lön och arbete

På följande sidor samlar vi kontakter inom arbetsmarknadsområdet.

Bemanningen vid Kalix kommun

Du som är timanställd och har frågor vänder dig till Bemanningen. Bemanningen kan också svara på vissa rekryteringsfrågor.

Kalix kommuns löneadministrationen

Du som är anställd vid Kalix kommun och har frågor om din lön vänder dig till Löneadministrationen.

Kalix kommuns arbetsmarknadsinsatser

Du som vill ha hjälp med att ta dig ut i arbetslivet eller går skola och söker feriepraktik vänder dig till Arbetsmarknadsenheten.

Kalix kommuns arbetsgivarenhet

Om du är chef inom Kalix kommun och söker stöd i personalfrågor kontaktar du Arbetsgivarenheten.