Skip to content
Sök

Förskolor i enskild regi

I Kalix kommun finns förskolor och skolbarnsomsorg i privat regi med ekonomiskt stöd av kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som aktiebolag, föreningar och kooperativ.

Kommunen har ett tillsynsansvar för de enskilda förskolorna. De enskilda förskolorna har var och en sin egen kö, har hand om sina avgifter, följer kommunens maxtaxa och öppettider, ska uppfylla kraven i skollagen och läroplanen för förskolan ska vara vägledande.

För ytterligare information eller köanmälan kontaktar du respektive förskola. 

Innovitaskolans förskola

Bedrivs i Näsbyn av utbildningsföretaget AcadeMedia

Adress
Näsbyvägen 16
952 62 Kalix
Telefon
070-348 16 71
E-post
kalix@innovitaskolan.se

Solstrålens förskola och fritids

Ekonomisk förening i Pålänge

Adress
Övre Vägen 13
952 04 Pålänge
Telefon
072-73 23 555
E-post
palangeforskola@gmail.com

Tallbackskottarnas förskola

Föräldradrivet kooperativ i Bondersbyn

Adress
Bondersbyn 220
952 92 Kalix
Telefon
070-632 71 20
E-post
tallbackkottarna@live.se

Tillsynsansvarig

Bild av Maria Isaksson

Maria Isaksson

Förskolechef

Maria är chef över förskolans samtliga rektorer, ansvarig för Familjecentralen och har tillsynsansvar över fristående förskolor.  

Telefon: 0923-653 11