Skip to content
Sök

Lämna synpunkter om skolan

Medborgarnas synpunkter blir underlag till verksamhetens förbättringsarbete. Vi uppmärksammar också politiken i frågor där det finns ett opinionstryck om förändring.

De allra flesta frågor som kan uppstå mellan medborgare och de ansvariga i våra verksamheter bör kunna lösas genom samtal, för att reda ut eventuella missuppfattningar eller rätta till misstag. Men ibland är man inte överens om tolkningen av de regler som finns, eller missnöjd med reglerna i sig.

Genom tydliga regler för hanteringen av förslag, klagomål och beröm får politikerna ett underlag om vilka frågor som engagerar medborgarna. Medborgarna får en garanti för hur vi hanterar förslag, klagomål och beröm.

Den som lämnat ett skriftligt förslag, klagomål eller beröm ska få svar inom 10 dagar. Administrationen sköts av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Du som vårdnadshavare eller elev har rätt att lämna klagomål, synpunkter eller beröm på verksamheten. I första hand ska du vända dig till den personal som är dig eller ditt barn närmast, är du inte nöjd med den responsen bör du vända dig till rektor. Kan inte rektorn lösa problemet på ett sätt som gör dig tillfreds, kan du lämna en synpunkt via kommunens synpunktshantering. 

Din synpunkt kommer då att utredas av Utbildningsförvaltningen. Synpunkten delges också nämndens ledamöter. Du har rätt att skyndsamt få ett svar av förvaltningen, tiden kan dock variera beroende på frågan. Observera att både synpunkten och svaret blir allmänna handlingar som kan begäras ut om de inte omfattas av sekretess.
Vill du inte använda synpunktshanteringen kan du givetvis ringa förvaltningen, 0923-65 000.