Skip to content
Sök

Månen – barnomsorg under kvällar och helger

Lyrans förskola avdelningen Månen erbjuder omsorg under kvällar och helger. Föräldrar ombesörjer själv transporten till Lyran från ordinarie förskola och fritids.

Månens öppettider

Måndag – fredag 18.00 – 22.00.
Lördag – söndag 06.30 – 22.00.

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt – Skollag (2010:800 kapitel 25). Bestämmelserna i skollagen innebär inte någon rättighet för vårdnadshavaren att få omsorg på obekväm arbetstid. Vårdnadshavare har eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet och vårdnadshavares möjligheter att själva ordna omsorg för sina barn ingår i kommunens prövning

  • Omsorg på kvällar klockan 18.00–22.00.
  • Omsorg helger 06.30–22.00.
  • Stängt under julhelgen (julafton, juldagen och annandag jul), nyårsafton, nyårsdagen, påskhelgen (långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk), midsommarhelgen (midsommarafton och midsommardagen).

Verksamheten vänder sig till barn 1–13 år som är inskrivna i Kalix kommuns barnomsorg, och bedrivs vid Lyrans förskola Månen. För att kunna söka omsorg på obekväm arbetstid krävs en anställning med arbetstid på kvällar och helger, och att båda vårdnadshavarna samtidigt arbetar under obekväma arbetstider och saknar reella möjligheter att ordna barnomsorg själva.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men har folkbokföring på olika adresser förväntas gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid.

Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om förskole-/fritidsplats” eller via telefon till kommunens placeringsansvarige.
När komplett ansökan (köanmälan, arbetstidsschema) inkommit till placeringsansvarige görs en individuell bedömning. Beslut meddelas per telefon i första hand.

I samband med placeringsbeslut kontaktar personal från Månen vårdnadshavare för att planera eventuell inskolning.

Arbetstidsschemat, som omfattar minst 2 veckor, ska kunna styrkas av arbetsgivaren och lämnas minst 2 veckor innan barnet/en påbörjar vistelsen. Inkommer schemaändringar med mindre framförhållning än 2 veckor kan plats erbjudas endast om verksamhetens planering tillåter det. Förändringar i schemat lämnas till personalen på den avdelning som svarar för ob-tid verksamheten.

Barnens schema styrs av vårdnadshavares arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt  när vårdnadshavaren är ledig. Barnet har möjlighet att vara i verksamheten under tid vårdnadshavaren behöver sova för att få en dygnsömn motsvarande 8 timmar.
Plats som inte används upphör efter två månader om inte giltiga skäl finns.

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid vid sjukdom, semester, föräldraledighet, arbetslöshet eller annan ledighet. Alla förändringar som kan påverka placeringen meddelas till placeringsansvarige. Om barnet insjuknar under vistelsetiden kontaktas vårdnadshavaren.

Källa: Kalix kommuns taxa och tillämpningsregler för förskola, bilaga 2.