Skip to content
Sök

Ansök eller säg upp förskoleplats

Föräldrar som önskar plats i förskola ska göra en ansökan.

Ansökan kan göras via tjänsten e-barnomsorg alternativt via blankett. Har du ingen möjlighet att skriva ut blanketten kan du erhålla en från utbildningsförvaltningen. 
När ansökan kommit in registreras barnet enligt de önskemål du angivit.  Köbekräftelse skickas hem skriftligt.

Alternativa lösningar

Du kommer att erbjudas en plats i förskolan från det datum du angett - förutsatt att din ansökan kommit in minst tre månader innan önskat placeringsdatum. Vi kan inte alltid erbjuda plats till ditt förstahandsval, ange därför ett andra alternativ på ansökan.

Inskolning

Tänk på att räkna med inskolningstid vid önskat placeringsdatum. Inskolningen brukar ta 1-2 veckor. Erbjudande om placering sker i första  hand genom telefonkontakt. När du  tackat ja till platsen översänds ett placeringsbeslut. Påbörjas inte inskolningen inom en månad från överenskommet datum, upphör placeringen.

Förturer

Förtur 1 - Barn i behov av särskilt stöd
Enligt 8:e kapitlet 9 § Skollagen ska barn som behöver särskilt stöd anvisas plats i förskola. Läkarintyg eller annat intyg ska bifogas ansökan. Barn som tilldelas plats i förskolan betalar endast för den tid som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

Förtur 2 - Syskonförtur
Barn som har syskon placerad på en förskola har förtur till den förskolan om plats finns.

Barnets vistelsetid

Vårdnadshavare vars barn har 15 timmars vistelsetid per vecka kan välja antingen måndag-fredag 08.30–11.30 eller måndag-onsdag 08.30–13.30. Lunch ingår vid båda alternativen.

Förälders sjukdom och sjukskrivning

När du som förälder är sjuk får barnet vistas i förskolan efter överenskommelse med personalen på den aktuella förskolan, under den tid som kan anses skälig i relation till din sjukdom. Schemat lämnas via Tempus.

Uppsägning av plats

Du kan säga upp din barnomsorgsplats via e-barnomsorgen eller via blankett.

Uppsägningstiden är 30 dagar från det datum den ankomststämplas hos Utbildningsförvaltningen om inte annat datum angetts. Delar du förskoleplats med annan förälder och vill säga upp din del av platsen, kontaktar du utbildningsförvaltningen.

Blanketter adresseras

Kalix kommun
Utbildningsförvaltningen
952 81 Kalix