Skip to content
Sök

Ansök eller säg upp förskoleplats

Föräldrar som önskar plats i förskola eller familjedaghem ska göra en ansökan.

Ansökan kan göras via tjänsten e-barnomsorg alternativt skriftligen via blanketten du hittar längst ned på denna sida. Har du ingen möjlighet att skriva ut blanketten kan du erhålla en från utbildningsförvaltningen. 
När ansökan kommit in registreras barnet enligt de önskemål du angivit.  Köbekräftelse skickas hem skriftligt.

Alternativa lösningar

Du kommer att erbjudas en plats i  förskolan från det datum du angett - förutsatt att din ansökan kommit in minst tre månader innan önskat placeringsdatum. Vi kan inte alltid erbjuda plats till ditt förstahandsval, ange därför ett andra alternativ på ansökan. Den som önskar kan tilldelas plats i annat upptagningsområde än där barnet bor, men barn boende i området prioriteras.

Inskolning

Tänk på att räkna med inskolningstid vid önskat placeringsdatum. Inskolningen brukar ta 1-2 veckor. Erbjudande om placering sker i första  hand genom telefonkontakt. När du  tackat ja till platsen översänds ett placeringsbeslut. Påbörjas inte inskolningen inom en månad från överenskommet datum, upphör placeringen.

Köplatser

Förtur 1 - Barn i behov av särskilt stöd

Enligt 8:e kapitlet 9 § Skollagen ska barn som behöver särskilt stöd anvisas plats i förskola. Läkarintyg eller annat intyg ska bifogas ansökan. Barn som tilldelas plats i förskolan betalar endast för den tid som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

Förtur 2 - Syskonförtur

Barn som har syskon placerad på en förskola har förtur till den förskolan om plats finns. Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, erbjuds plats samtidigt och till samma förskola.

Förtur 3 – Överflyttning

Om du inte fått ditt förstahandsval kan du välja att stå kvar i kön för att senare byta förskola när plats kan erbjuda där. 

Barnets vistelsetid

Schemaläggning vid 15 timmars placering

Förskolans rektor beslutar hur tiden bäst kan fördelas med hänsyn till just din förskolas förutsättningar.

Förälders sjukdom och sjukskrivning

När du som förälder är sjuk får barnet vistas i förskolan efter överenskommelse med personalen på den aktuella förskolan, under den tid som kan anses skälig i relation till din sjukdom. Schemat lämnas via Tempus.

Uppsägning av plats

Du kan säga upp din barnomsorgsplats via e-barnomsorgen eller via blanketten som finns längre ned på sidan.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 30 dagar från det datum den ankomststämplas hos Utbildningsförvaltningen om inte annat datum angetts. Delar du förskoleplats med annan
förälder och vill säga upp din del av platsen, kontaktar du utbildningsförvaltningen.

Blanketter

Adresseras

Kalix kommun
Utbildningsförvaltningen
952 81 Kalix.