Modersmål i grundskolan

Om ditt barn har annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsundervisning.

Undervisningen syftar till att eleverna ska få tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. De får utveckla kunskaper i och om sitt modersmål, sitt tal- och skriftspråk. Samtidigt ska eleven utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens och tillgodogöra sig arbetet i skolan. Kursplanen med dess centrala innehåll och kunskapskrav i ämnet modersmål är utgångspunkt för undervisningen i ämnet, samt bedömning av elevens kunskaper. 

Modersmålsundervisning äger huvudsakligen rum i den skolan eleven tillhör men  undervisning kan även ske via distans i form av videokonferens. Detta kan ske både inom kommunen och mellan andra kommuner i länet. 

Eleven har rätt till modersmålsundervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket är ett dagligt umgängesspråk för eleven och 

 1. eleven har grundläggande kunskaper i språket och
 2. eleven önskar få sådan undervisning 

Elever som har modersmål samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska. 

Lagändring som kommer att ske 1 juli 2015

Kravet på att elevs vårdnadshavare har språket som modersmål och att eleven har grundläggande kunskaper i språket tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet.
(Kursplaner kommer att göras om  för att anpassas till lagändringen) 

I dagsläget erbjuder vi elever i grundskolan modersmålsundervisning i:

 • somaliska
 • ryska
 • thailändska
 • finska
 • persiska

Grundläggande kunskaper för elever som börjar läsa modersmål i grundskolan 

Grundskolan år 1-3

 • Eleven kan förstå enkla texter samt delta i enkla dialoger
 • Eleven kan uttrycka sig enkelt på modersmål
 • Eleven känner till språkets bokstäver och kan skriva enkla ord

Grundskolan år 4-6

 • Eleven har ett ordförråd anpassat till sin ålder
 • Eleven kan samtala om ett bekant ämne på sitt modersmål
 • Eleven kan läsa och tolka korta texter på sitt modersmål
 • Eleven kan skriva korta texter

Grundskolan år 7-9

 • Eleven kan upprätthålla samtal och argumentera
 • Eleven kan läsa och tolka olika typer texter
 • Eleven kan producera egna texter i skriftlig form 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till att elever med utgångspunkt från sitt modersmål, har olika förutsättningar att lära sig skriftspråket. Hänsyn måste också tas till om det är modersmål som saknar skriftspråkskultur eller som har ett alfabet som skiljer sig mycket från det latinska. 

Ansökan om modersmålsundervisning

Elev och vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsundervisning.  Ansökan lämnar eleven till sin rektor.

Ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskola och grundsärskola

        
 • Skapad: 2014-03-25
 • Senast ändrad: 2014-03-25
 • Sidansvarig: Webmaster