Skip to content
Sök

Vår värdegrund

Hos oss får du ett bemötande byggt på omsorg, respekt en helhetssyn och professionellt kunnande.

Vi är en föräldraarena som erbjuder en mötesplats för blivande föräldrar samt föräldrar med barn i förskoleåldern. Verksamheten grundar sig på ett samarbete mellan landsting och kommun som syftar till att främja en god hälsa, ge råd och stöd i föräldraskapet genom att:

  • Förebygga och uppmärksamma fysisk, psykisk och social ohälsa.
  • Förebygga och uppmärksamma risker för barn i närmiljö och samhälle.
  • Främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

Hos oss kan ni:

  • Träffas för utbyte av erfarenheter.
  • Delta i planerade tematräffar, utbildningar och aktiviteter.
  • Sjunga, leka, pyssla, laga medhavd mat, fika.
  • Känna gemenskap.
  • Faderskapspåskrift (ej gifta).
  • Komma med frågor om barns utveckling, preventivmedel, graviditet, förlossning, hälsa och relationer, möjlighet finns för enskilda samtal.
  • Tveka inta att kontakta oss, vi lyssnar och hjälper dig med dina frågor och funderingar.