Resor, skolskjuts och pendling

Här hittar du information om utflykter, skolresor, skolskjuts på grundskolan, elevresor för elever på Furuhedsskolan.

Skolskjuts för grundskoleelever

Hemkommunen är enligt lag skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet

Elevresor på gymnasiet

Om du är elev på Furuhedsskolan och uppfyller villkoren har du rätt till ett gratis skolkort under läsåret. Resevillkoren för gymnasieelever gäller till och med vårterminen det år som de fyller 20 år.

Nytt om länstrafikens skolkort!

Behåll dit gamla kort, det gäller även nästa läsår. Läs mer på utbildningsförvaltningens nyhetssidor.

        
  • Skapad: 2013-05-06
  • Senast ändrad: 2017-05-30
  • Sidansvarig: Webmaster