Skip to content
Sök

Resor, skolskjuts och pendling

Här hittar du information om utflykter, skolresor, skolskjuts på grundskolan, elevresor för elever på Furuhedsskolan.

Skolskjuts för grundskoleelever

Hemkommunen är enligt lag skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Läs mer om Skolskjuts för grundelever.

Elevresor på gymnasiet

Ny rutiner gäller från och med höstterminen 2024. Vårdnadshavare/myndig elev ansöker om skolkort i hemkommunen oavsett skolort. Mer information och e-tjänst publiceras inom kort.

Om du är elev på Furuhedsskolan och uppfyller villkoren har du rätt till ett gratis skolkort under läsåret. Resevillkoren för gymnasieelever gäller till och med vårterminen det år som de fyller 20 år. Läs mer om elevresor på gymnasiet.

Elever med Länstrafikens skolkort

Det är viktigt att eleven behåller sitt nuvarande skolkort över sommarlovet. Har eleven inget kort vid skolstarten måste hen betala en avgift för borttappat skolkort.

Länstrafiken kommer att uppdatera elevens nuvarande kort. Uppdateringen sker på bussen, när kortet valideras för första gången efter sommarlovet.

Om eleven inte har haft kort tidigare - exempelvis förskoleklass och årskurs 7 - kommer hen att få sina skolkort under första skoldagen i augusti.

Observera!
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska lämnas in till kommunens skolskjutshandläggare inför varje läsår. Skicka gärna in ansökan redan nu för att undvika väntetid vid skolstarten i augusti.

För elever på gymnasiet gäller andra villkor för att få skolkort bland annat får man bara ett skolkort mellan folkbokföringsadressen och skolan.  Eleven måste alltså vara folkbokförd i bostaden och får ej uppbära inackorderingstillägg.

Elever i årskurs 9 ska också spara sina kort under sommarlovet, för elever som uppfyller villkoren kommer kortet att uppdateras oavsett var i länet de går skola till hösten.

Bild av Robert Bergqvist

Robert Bergqvist

Skolskjutshandläggare

Robert jobbar som skolskjutshandläggare för grundskolan i Kalix kommun.  

Telefon: 0923-65946
Bild av Ulla Sandlund

Ulla Sandlund

Administratör vid Furuhedsskolan

Ulla har bland annat hand om frågor som rör elevresor för gymnasieelever.  

Telefon: 0923-652 22