Här hittar du information om utflykter, skolresor, skolskjuts på grundskolan, elevresor för elever på Furuhedsskolan.

Skolskjuts för grundskoleelever

Hemkommunen är enligt lag skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet

Elevresor på gymnasiet

Om du är elev på Furuhedsskolan och uppfyller villkoren har du rätt till ett gratis skolkort under läsåret. Resevillkoren för gymnasieelever gäller till och med vårterminen det år som de fyller 20 år.

Elever med Länstrafikens skolkort

Det är viktigt att eleven behåller sitt nuvarande skolkort över sommarlovet. Har eleven inget kort vid skolstarten måste hen betala en avgift för borttappat skolkort.

Länstrafiken kommer att uppdatera elevens nuvarande kort. Uppdateringen sker på bussen, när kortet valideras för första gången efter sommarlovet.

Om eleven inte har haft kort tidigare - exempelvis förskoleklass och årskurs 7 - kommer hen att få sina skolkort under första skoldagen i augusti.

Observera!
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska lämnas in till kommunens skolskjutshandläggare inför varje läsår. Skicka gärna in ansökan redan nu för att undvika väntetid vid skolstarten i augusti.

För elever på gymnasiet gäller andra villkor för att få skolkort bland annat får man bara ett skolkort mellan folkbokföringsadressen och skolan - elev får inte skolkort vid växelvist boende. Eleven måste alltså vara folkbokförd i bostaden och får ej uppbära inackorderingstillägg.

Elever i årskurs 9 ska också spara sina kort under sommarlovet, för elever som uppfyller villkoren kommer kortet att uppdateras oavsett var i länet de går skola till hösten.