Skip to content
Sök

Skolskjutsregler för kommunala grundskolor i Kalix

I Kalix kommun behöver bara vårdnadshavare som har barn som bor växelvist på två olika adresser ansöka om skolskjuts.

Om du/ni är nyinflyttade och frågan inte gäller skolskjuts vid växelvist boende kan frågor i första hand riktas till skolans administratör, i andra hand till skolskjutshandläggaren.

Växelvist boende

Ett växelvist boende måste vara ett fast arrangemang där eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Folkbokföringsadressen avgör skolplaceringen och rättigheten till skolskjuts men vid växelvis boende är eleven berättigad till skolskjuts från båda vårdnadshavarna givet att gällande avståndsregler uppfylls. Rätten till skolskjuts gäller endast om vårdnadshavaren är bosatt i kommunen vilket medför att eleven endast har rätt till skolskjuts inom kommunen.
Särskild ansökan om skolskjuts vid växelvis boende skall lämnas in till kommunens skolskjutshandläggare inför varje läsår och kommunen gör alltid en individuell bedömning av varje enskilt fall.

Vårdnadshavare till växelvist boende barn ansöker via Kalix kommuns e-tjänst för ansökan om skolskjuts. Om ni av någon anledning inte kan anmäla er genom e-tjänsten, var god kontakta handläggare via Kalix kommuns växel 0923-650 00.

Regler gällande skolskjuts

De regler som ligger till grund för alla beslut om skolskjuts, både för barn som bor stadigvarande på samma adress och barn som bor växelvist på två olika adresser hittas under Regler skolskjuts Kalix kommun.

De faktorer som kan generera undantag från reglerna om avstånd mellan hem och skola är följande: trafiksäkerhet/trafikförhållande, funktionshinder eller annan särskild omständighet. Undantagen måste i regel styrkas av intyg.

Synpunkter eller frågor gällande befintlig skolskjuts

Har du synpunkter eller frågor gällande redan beslutad skolskjuts hänvisar vi dig i första hand till utföraren av skolskjuts, till exempel länstrafiken eller Kalix Taxi. Tidtabeller för all linjetrafik hittas på ww.ltnbd.se.

Kontaktnummer Kalix Taxi: 0923-120 00.
Kontaktnummer Länstrafiken Norrbotten: 0771-100 110.

Vanliga frågor och svar

Vänligen kontrollera om din fråga besvaras här innan du kontaktar kommunens skolskjutshandläggare.

Personuppgifter från elevregistret används av transportbolaget för att organisera skolskjuts. Behandlingen sker med stöd av allmänt intresse/myndighetsutövning enligt GDPR artikel 6e.

Ja, om ert barn går i den skola kommunen anvisat och uppfyller något av dessa kriterier:

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: Skolvägen är längre än 2 kilometer.
  • Årskurs 4-6: Skolvägen är längre än 4 kilometer.
  • Årskurs 7-9: Skolvägen är längre än 5 kilometer.

Ja, om det finns särskilda omständigheter såsom trafiksäkerhet, funktionshinder eller annan särskild omständighet. En individuell bedömning görs av kommunen.

Rätten till skolskjuts gäller endast om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen. Kontakta skolans administratör så får denna söka skolskjutsen hos skolskjutshandläggaren, om det gäller växelvist boende ansöker du via e-tjänsten.

Vid växelvis boende är barnet berättigat till skolskjuts från båda hemmen, om de uppfyller avståndsreglerna och båda vårdnadshavarna bor inom kommunen.

Ja, i fall som bedöms individuellt, baserat på bland annat läkarintyg, avstånd och varaktighet.

Kommunen ansvarar för själva skolskjutsen, men vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till och från upphämtningsplatsen. Under transporten är busschauffören ansvarig.

Om skolskjutsen ställs in på grund av väder eller vägbeskaffenhet ansvarar vårdnadshavaren för transporten den dagen.

Busskort delas ut vid skolan och är personliga. Vid förlust gäller en avgift. Resande med taxi betraktas likvärdigt med buss, och eleven måste vara på upphämtningsplatsen i tid.

Överklagande ska lämnas skriftligt inom tre veckor efter att beslutet meddelats. Överklagandet skickas först till kommunen för omprövning och vid avslag vidare till förvaltningsrätten.

Bild av Robert Bergqvist

Robert Bergqvist

Skolskjutshandläggare

Robert jobbar som skolskjutshandläggare för grundskolan i Kalix kommun.  

Telefon: 0923-65946