Skip to content
Sök

Manhemsskolans SYV

Manhemsskolans studie- och yrkesvägledare arbetar med frågor som rör elevernas skolgång kopplat till olika framtida utbildningar och yrken, samt funderingar och frågor kring detta.

Eleverna får vägledning mot de olika utbildningarna inom gymnasieskolan, men får även information om andra högre utbildningar, samt annat som har med studier och olika yrken och yrkesbranscher att göra.

Studie- och yrkesvägledaren administrerar även gymnasievalet vid Manhemsskolan. Gymnasievalet ska vara klart i februari det kalenderår eleverna går i åk 9. Även vårdnadshavare erbjuds att delta vid vägledningssamtal. Kontakta mig för att få en tid för detta.

Bild av Jenny Ivarsson

Jenny Ivarsson

Studie- och yrkesvägledare

Jenny arbetar som studie- och yrkesvägledare på Manhemsskolan.  

Telefon: 0923-651 93
Mobil: 070-601 53 94