Skip to content
Sök

Skolsköterska och skolläkare

Alla elever från förskoleklass till gymnasieskolan erbjuds öppen mottagning hos skolsköterska. Besöket är alltid kostnadsfritt.

Skolornas legitimerade sjuksköterskor har regelbunden mottagningstid på skolan. Barnen har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand. Det kallas ”öppen mottagning”. Som förälder kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör barnets hälsa. Hon nås säkrast via mobiltelefon.

Skolläkare

Kontakta skolsköterskan för bokning av tid.  Skolläkare är Göran Stjärnholm.

Samarbete

Skolsköterska och skolläkare samarbetar med skolpersonal i sådana frågor som rör barnets hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsopersonal-kurator, psykolog, SYV när behov finns. Samarbete kan också ske med sjukvården exempelvis vårdcentral, barnmottagning samt socialtjänst.

Sekretess

Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker. I annat fall gäller sekretesslagens bestämmelser med tystnadsplikt.