Skip to content
Sök

Prao i grundskolan

Syftet med skolgången är att eleverna ska få bästa möjliga förberedelse för sitt framtida inträde på arbetsmarknaden. Prao, praktisk arbetslivsorientering, är därför en obligatorisk skolverksamhet.

Högstadiets prao är en obligatorisk skolverksamhet som är viktig för elevernas kunskaper om arbetslivet. Manhemsskolan har från och med läsåret 2022/2023 koncentrerat praoverksamheten så att eleverna har två veckors sammanhängande prao under vårterminen år 8 (enligt den så kallade ”Luleåmodellen”). Tidigare hade eleverna prao en vecka år 8 och en år 9. Under år 9 ligger fokus nu istället på aktiviteter och information som rör gymnasievalet.

Tillsammans med näringslivet skapar vi bra förutsättningar för elevernas inträde i arbetslivet

För att eleverna inte bara ska välja prao-plats utifrån sina egna referensramar och kontakter vill vi bygga upp en ”platsbank” för prao-platser i kommunen. För att bygga upp en så bred och intressant platsbank som möjligt behöver vi förstås hjälp från arbetsgivare på orten. Om vi lyckas gynnar det så väl eleverna som arbetsgivarna och Kalix i stort.

Kan du/din arbetsgivare ta emot elever för prao? Gör då så här!

Under vårterminen 2023 har eleverna prao enligt följande (varje grupp är totalt cirka 60 elever):

  • Klasserna 8f, 8g och 8h: vecka 6–7
  • Klasserna 8a, 8e och 8i: vecka 8–9
  • Klasserna 8b, 8c, 8d och 8j: vecka 11–12

Alla prao-platser behövs, så oavsett om du kan ta emot en elev eller flera svara med följande uppgifter:

  • Vilka av dessa perioder kan du/din arbetsgivare ta emot elever?
  • Hur många elever kan du/din arbetsgivare ta emot under respektive period?

Återkoppla via e-post till madelene.hedman@kalix.se senast den 16 januari.

För mer information, kontakta Madelene Hedman, studie- och yrkesvägledare Manhemsskolan via madelene.hedman@kalix.se eller 070- 620 82 60.