Skip to content
Sök

Furuhedsskolan - gymnasieskolan i Kalix

Foto: Furuhedsskolan
Foto: Furuhedsskolan

Furuhedsskolan invigdes höstterminen 1970 med 1000 elever från Kalix med omnejd Skolan har idag ett brett programutbud med cirka 600 elever och närmare ett hundratal personer arbetar vid Furuhedsskolan.

Skolans olika verksamheter är koncentrerade till ett antal byggnader inom samma område. Lokalerna är fräscha och funktionella. 

Några kommentarer från föräldrar, elever och besökare:

– vilken fin skola!

– fina och fräscha klassrum! 

– biblioteket är toppen, bra utbud och fin lokal - mysigt!

– trevligt att få komma hit!

Furuhedsskolan samverkar med Tornedalsskolan i Haparanda om vissa program. Skolan har även internationella elevutbyten.

Naturbruksprogrammet

Norrbottens läns landsting var under lång tid huvudman för naturbruksgymnasiet men från och med den 1 augusti 2016 har Kalix kommun huvudmannaskapet. I och med detta ingår numera naturbruksprogrammet i Furuhedsskolans programutbud. Själva utbildningen bedrivs i samma skollokaler som tidigare. 
Läs mer på naturbruksprogrammets hemsida.