Kulturskolans personal. Foto: Ellinor Andersson.
Kulturskolans personal. Foto: Ellinor Andersson.

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med Kulturskolan och dess personal.

Kontakt

Besöksadress
Kulturskolan
Skogsgränd 3

Telefon
0923-656 80, 656 81

Personal

Danspedagoger

Jenny Selander-Jonsson
Jenny undervisar i barndans, fridans och jazzdans på Kulturcentrum. Jenny undervisar också i våra 1-6-skolor, samt elevens val på Manhem.

Svetlana Knysh
Svetlana har dansgrupper inom frivillig verksamhet i Töre, Ytterbyn, Innanbäcken. Svetlana undervisar även i våra grundskolor i dans

Dramapedagoger

Lillemor Bergdahl
Lillemor jobbar med teater i kvällsgrupper och med drama i skolorna Sangis och Centrum.

Maria Sköld
Maria arbetar med teater och drama, både i inom kvällsgrupper i frivillig verksamhet, olika grundskolor och särskolan. Maria jobbar även administrativt och har rollen av producent för våra större föreställningar.

Konstpedagoger  

Hannele Scherling
Hannele undervisar i bild och form, såväl inom frivillig verksamhet som olika skolor. 

Elisabeth Gustavsson
Undervisar i digitalt foto inom Kulturskolans frivilliga verksamhet. I övrigt jobbar hon på samhällsprogrammet media.

Musikpedagoger

Alexander Lindgren
Alexander undervisar i gitarr, elbas och ensemble, samt på estetiska programmet musik.

Anna-Karin Emmoth
Anna-Karin undervisar i piano, tvärflöjt och blockflöjt.

Anton Rönnbäck
Anton undervisar i trumset samt ljudteknik och musikdata. Anton är även ljudtekniker på våra föreställningar.

Birgitte Bergström
Birgitte har musikundervisning på Manhemsskolan.

Erik Tornberg
Erik är lärare i elbas och gitarr, grundskolans musik, samt ljudtekniker.

Ida Johansson
Ida är musiklärare på Centrumskolan, särskolan samt pianolärare.

Jennie Öström-Sandberg
Jennie är musiklärare på Djuptjärn. Utöver det har hon även flöjt-, saxofon- och pianoelever.

Johanna Lindgren
Johanna leder sång- och körundervisning, samt är mentor för estetiska programmet musik

Kim Wångersjö
Kim är vår fiollärare, som också jobbar i grundskolan med musik och bild.

Malin Huuva
Malin är utbildningsledare vid Kalix Artist- och Musikerutbildning. Hon har också sångelever och gymnasiekurser.

Maria Söderfjäll
Maria är tjänstledig läsåret 2017-18

Per-Anders Burman
P-A är musik- och brasslärare på Innanbäckens skola.

Simon Snell
Simon är musiklärare på Manhem, Näsbyn samt har gitarrelever.

Viktor Fagervall
Viktor är lärare på artist- och musikerutbildningen inom ensemble, piano och gehör/teori.

Emma Roos Lindberg
Emma jobbar med musik på Näsbyn, Ytterbyn och Sangis. Hon har även en kör på Kulturcentrum, och kommer att starta upp slagverk på vårt utbud detta läsår. 

Per Eriksson
Per undervisar i musik på grundskolan, samt har gitarrelever. Han har skolorna Töre och Manhem.

Övrig personal

Christina Sandberg
Christina sköter Kulturskolans administration vad gäller främst fakturor och elevdatasystem.

Lisa Engström
Lisa är lokalvårdare och städar bland annat lokalerna i Kulturcentrum.