Skip to content
Sök

Förskola

Kalix kommun erbjuder den förskoleverksamhet som behövs med hänsyn till vårdnadshavares sysselsättning och barnets eventuella specialbehov.

Förskolan omfattar som regel barn från 1 till 6 år. Alla barn har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år, från höstterminen det år de fyller tre år. 
Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen får lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att både barn och föräldrar känner sig trygga med förskolan är viktigt.

Kommunala förskolor 

Det finns kommunala förskolor och fristående förskolor. För de kommunala förskolorna ansvarar en politiskt vald nämnd. För de fristående förskolorna ansvarar en styrelse. Alla förskolor ska följa Skollagen kapitel 8 samt läroplanen.

 • Föräldrar som önskar plats i förskola ska göra en ansökan.

 • Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklassen. På de här sidorna presenterar Kalix kommunala förskol ...

 • Lyrans förskola avdelningen Månen erbjuder omsorg under kvällar och helger. Föräldrar ombesörjer själv transporten till Lyran från ...

 • Den eller de vårdnadshavare som ansökt om och tackat ja till en förskoleplats har även betalningsansvar för densamma.

 • Här hittar du kontaktuppgifter till Kalix kommuns förskolechef och förskolans rektorer, samt deras individuella tankar kring försk ...

 • Här kan ni läsa lunchmenyer för Kalix kommuns förskolor.

 • Vårt uppdrag i förskolan är att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska ...

 • Förskolan ska också sträva efter att varje barn som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin för ...

 • Här hittar du läsårsscheman som gäller samtliga förskolebarn, elever och lärare i Kalix kommun. Inklusive lov och ledigheter.

 • Här presenteras pågående projekt och utvecklingsarbeten inom förskolan.

 • Sommarverksamheten 2024 kommer bedrivas på Lyrans förskola, Skolbackens förskola i Töre och Centrumskolans fritidshem under period ...

Skolverkets utbildningsguide

Utbildningsguiden är ett stöd för alla som står inför ett val av förskola, skola, utbildning eller yrke. Webbplatsen. Information om skolformerna och skolsystemet finns även på de språk som är vanligast bland nyanlända i Sverige.