Sök

Förskola

Kalix kommun erbjuder den förskoleverksamhet eller pedagogiska omsorg som behövs med hänsyn till vårdnadshavares sysselsättning och barnets eventuella specialbehov.

Förskolan omfattar som regel barn från 1 till 6 år. Alla barn har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år, från höstterminen det år de fyller tre år. 
Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen får lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att både barn och föräldrar känner sig trygga med förskolan är viktigt.

Kommunala förskolor 

Det finns kommunala förskolor och fristående förskolor. För de kommunala förskolorna ansvarar en politiskt vald nämnd. För de fristående förskolorna ansvarar en styrelse. Alla förskolor ska följa Skollagen kapitel 8 samt läroplanen.

Vanliga frågor

Under Självservice har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om förskola och fritidshem.