Funderar du på ett nytt yrke eller om du har rätt behörighet för högre studier eller arbetsmarknaden? Som kommuninvånare kan du komma till Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare med dina frågor.

Vi kan vara ett stöd för dig om du har tankar och funderingar kring framtida yrkesval eller studier. Vägledning handlar om vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och kunskaper och hur du kan använda din kapacitet för att nå dina mål.

Tidsbokning

Boka en tid för enskilt vägledningssamtal med någon av oss om du till exempel vill planera dina studier/upprätta en individuell studieplan, ha hjälp med betygsvärdering, ansökan till högre studier, ha hjälp med ansökan till CSN, diskutera studie- och yrkesval med mer. Du hittar oss på övre plan i folkets hus.
OBSERVERA, ta med dig betyg från tidigare utbildningar när du besöker oss!