Skip to content
Sök

Anpassad skola

För barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassad skola som alternativ till grundskola och gymnasieskola.

För barn och ungdomar som inte bedöms nå upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål på grund av intellektuell funktionsnedsättning finns skolformen anpassad skola. I anpassad skola kan även barn och ungdomar gå, som har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

I den anpassade grundskolan finns två inriktningar: de som läser ämnen och de som läser ämnesområden. De elever som läser ämnen läser alla ämnen som grundskolan men de har andra mål. De elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av undervisningen i ämnen läser ämnesområden. Efter anpassad skola har eleverna möjlighet att söka till anpassad gymnasieskola.

Mottagande i anpassad skola

Särskilda bestämmelser finns för mottagande i anpassad skola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring anpassad skola ta kontakt med den anpassade skolans rektor eller ditt barns föreskolchef/rektor.

Kontaktpersoner

Bild av Maria Eklund

Maria Eklund

Rektor

Maria är rektor för anpassad grund- och gymnasieskola i Kalix kommun.  

Mobil: 073-047 78 30
Bild av Madelene Hedman

Madelene Hedman

Studie- och yrkesvägledare

Madelene är studie- och yrkesvägledare vid anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.  

Telefon: 070-620 82 60