Skip to content
Sök

Gymnasieprogram, ansökan och öppet hus läsåret 2023-2024

Här får du information om alla gymnasieprogram 2023–2024. En del av informationssatsningen är Öppet Hus som inför läsåret 2021–2022 sändes digitalt och går att se här i efterhand. Via denna sida kan du även söka till gymnasieprogrammen i Kalix.

Läs mer om programmen och inriktningarna nedan genom att klicka på länkarna. Missa inte heller att se filmerna som handlar om de olika programmen.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi.

► FILMEN om ekonomiprogrammet.

⚖ Programstruktur, ekonomiprogrammet (pdf-dokument).


Estetiska programmet, inriktningar Bild och formgivning samt Musik.

► FILMEN om estetiska programmet (NY).

⚖ Programstruktur, estetiska programmet (pdf-dokument).


Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

► FILMEN om naturvetenskapsprogrammet.

⚖ Programstruktur, naturvetenskapsprogrammet (pdf-dokument).


Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningar Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation.

► FILMEN om samhällsvetenskapsprogrammet.

FILM om inriktningen beteendevetenskap (NY).

⚖ Programstruktur, samhällsvetenskapsprogrammet (pdf-dokument).


Teknikprogrammet, inriktning Produktionsteknik.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.

► FILMEN om Teknikprogrammet.

⚖ Programstruktur, teknikprogrammet (pdf-dokument).

Yrkesförberedande program

Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Nu gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023. Information finns här

 

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete samt Fritid och hälsa (NYHET).

► FILMEN om barn- och fritidsprogrammet.

⚖ Programstruktur, barn- och fritidsprogrammet (pdf-dokument).


Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon samt Husbyggnad.

► FILMEN om bygg- och anläggningsprogrammet.

⚖ Programstruktur, bygg- och anläggningsprogrammet (pdf-dokument).


El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik.

► FILMEN om el- och energiprogrammet.

⚖ Programstruktur, el- och energiprogrammet (pdf-dokument).


Fordons- och transportprogrammet, inriktningar Personbil samt Lastbil och mobila maskiner.

► FILMEN om fordons- och transportprogrammet.

⚖ Programstruktur, fordons- och transportprogrammet (pdf-dokument).


Industritekniska programmet, inriktning Svetsteknik.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.


Naturbruksprogrammet, inriktningar Skogsbruk och Naturturism.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.
Besök gärna naturbruksprogrammets officiella hemsida för ytterligare information!

► FILMEN om naturbruksprogrammet.

⚖ Programstruktur, naturbruksprogrammet (pdf-dokument).


Vård- och omsorgsprogrammet. Inga nationella inriktningar.
Ingår i Vård- och omsorgscollege som en certifierad utbildning.

► FILMEN om vård och omsorgsprogrammet.

⚖ Programstruktur, vård- och omsorgsprogrammet (pdf-dokument).

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är inte sökbart. Placering till Introduktionsprogrammets inriktningar enligt nedan sker i samråd med gymnasieskolan. Furuhedsskolan erbjuder samtliga förekommande inriktningar.

  • Programinriktat val.
  • Yrkesintroduktion.
  • Individuellt alternativ.
  • Språkintroduktion.

► FILMEN om introduktionsprogrammet.

Gymnasiesärskolan

Från och med den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Programmet för administration, handel och varuhantering.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Programmet för hälsa, vård och omsorg.

Programmet för Samhälle, natur och språk..

Individuella program.

Du kan även läsa mer om programmen på gymnasiesärskolans sidor.

Du gör ditt gymnasieval inför läsåret 2023-2024 via vår e-tjänst "Ansökan till gymnasieskolan" från och med den 12 januari, och allra senast den 1 februari, klockan 24.00. Du som är folkbokförd i Kalix och Överkalix kommuner kommer att få inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare.
Klicka på knappen för att gå vidare till ansökan!

Rektor Mona Sundqvist, telefon 0923-65 232
e-post mona.sundqvist@kalix.se
Ansvarig för program: BA, EK, ES, NB

Rektor Marjo Ekorre, telefon 0923-65 614
e-post marjo.ekorre@kalix.se 
Ansvarig för program: FT, IM, NA, TE, VO

Rektor Hilkka Vikström, telefon 0923-65 257
e-post hilkka.vikstrom@kalix.se
Ansvarig för program: BF, EE, IN, SA 

Rektor Birgit Lundkvist, telefon 073-047 78 30
e-post birgit.lundkvist@kalix.se
Ansvarig för gymnasiesärskolans program 

Studie- och yrkesvägledare Catarina Johansson, telefon 0923-65 375
e-post catarina.johansson@kalix.se
Program: FT, NB, SA 

Studie- och yrkesvägledare Cecilia Mörk, telefon 0923-65 485
e-post cecilia.mork@kalix.se
Program: BA, EK, ES, VO

Studie- och yrkesvägledare Sanna Ekholm, telefon 0923-65 225
e-post sanna.ekholm@kalix.se
Program: BF, EE, IN, NA,TE samt IM alla inriktningar

Studie- och yrkesvägledare Madelene Hedman, telefon 070-620 82 60
e-post madelene.hedman@kalix.se
Program: Gymnasiesärskolans samtliga program

Antagningsansvarig Bo Andersson, telefon 0923-65 177
e-post bo.andersson@kalix.se

Koordinator för internat/elevboende Kerstin Lindbäck
e-post kerstin.lindback@kalix.se

Furuhedsskolan och gymnasiesärskolan bjuder in till öppet hus den 24 november klockan 17.00–20.00. Kom och besök våra program! Prata med lärare och elever, rektorer och studievägledare.
Vi bjuder alla besökare på middag från klockan 17.00, i Furuhedsskolans matsal, H-huset.

  • Gymnasiesärskolan informerar och visar upp sin verksamhet och sina program med start klockan 18.00 i gymnasiesärskolans lokaler.
  • Information om gymnasieskolans olika program ges vid tre tillfällen under kvällen:
    Klockan 17.30, 18.30 samt 19.30.

H-HUSET

Barn- och fritidsprogrammet – Pedagogiskt arbete/Fritid och hälsa
Ekonomiprogrammet – Ekonomi
Estetiska programmet – Bild och formgivning/Musik
Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap/medier, information och kommunikation
Teknikprogrammet – Produktionsteknik (programmet ingår i TeknikCollege)
Vård- och omsorgsprogrammet (Ingår i TeknikCollege)
Introduktionsprogrammet – programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion

F-HUSET

Bygg- och anläggningsprogrammet - husbyggnad
El- och energiprogrammet - elteknik
Industritekniska programmet – svetsteknik (Ingår i TeknikCollege)

Gymnasiesärskolans program

Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Individuella programmet

Naturbruksområdet

Bygg och anläggningsprogrammet – anläggningsförare
Fordons- och transportprogrammet – Lastbil och mobila maskiner/Personbil
Naturbruksprogrammet – Skogsbruk (Ingår i TeknikCollege)/Naturturism

Digitalt öppet hus sändes här på Kalix kommuns hemsida i december 2020, och det går fortfarande bra att se reprisen. Vi har delat in programmen i kapitel så att du fritt kan välja vad du vill få information om.

Öppet hus, del 1 av 2

Öppet hus, del 2 av 2