Skip to content
Sök

Gymnasieprogram och kontaktuppgifter

Här får du information om alla gymnasieprogram 2024–2025. En del av informationssatsningen är Öppet Hus som inför tidigare läsår sändes digitalt och går att se här i efterhand. Via denna sida kan du även söka till gymnasieprogrammen i Kalix.

Läs mer om programmen och inriktningarna nedan genom att klicka på länkarna. Missa inte heller att se filmerna som handlar om de olika programmen.

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi.

► FILMEN om ekonomiprogrammet.

⚖ Programstruktur, ekonomiprogrammet (pdf-dokument).


Estetiska programmet, inriktningar Bild och formgivning samt Musik.

► FILMEN om estetiska programmet (NY).

⚖ Programstruktur, estetiska programmet (pdf-dokument).


Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

► FILMEN om naturvetenskapsprogrammet.

⚖ Programstruktur, naturvetenskapsprogrammet (pdf-dokument).


Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningar Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation.

► FILMEN om samhällsvetenskapsprogrammet.

FILM om inriktningen beteendevetenskap (NY).

⚖ Programstruktur, samhällsvetenskapsprogrammet (pdf-dokument).


Teknikprogrammet, inriktning Produktionsteknik.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.

► FILMEN om Teknikprogrammet.

⚖ Programstruktur, teknikprogrammet (pdf-dokument).

Yrkesförberedande program

Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Nu gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023. Information finns här

 

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt och socialt arbete samt Fritid och hälsa.

► FILMEN om barn- och fritidsprogrammet.

⚖ Programstruktur, barn- och fritidsprogrammet (pdf-dokument).


Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Anläggningsfordon samt Husbyggnad.

► FILMEN om bygg- och anläggningsprogrammet.

⚖ Programstruktur, bygg- och anläggningsprogrammet (pdf-dokument).


El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik.

► FILMEN om el- och energiprogrammet.

⚖ Programstruktur, el- och energiprogrammet (pdf-dokument).


Fordons- och transportprogrammet, inriktningar Personbil samt Lastbil och mobila maskiner.

► FILMEN om fordons- och transportprogrammet.

⚖ Programstruktur, fordons- och transportprogrammet (pdf-dokument).


Industritekniska programmet, inriktning Svetsteknik.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.


Naturbruksprogrammet, inriktningar Skogsbruk och Naturturism.
Ingår i Teknikcollege som en certifierad utbildning.
Besök gärna naturbruksprogrammets officiella hemsida för ytterligare information!

► FILMEN om naturbruksprogrammet.

⚖ Programstruktur, naturbruksprogrammet (pdf-dokument).


Vård- och omsorgsprogrammet. Inga nationella inriktningar.
Ingår i Vård- och omsorgscollege som en certifierad utbildning.

► FILMEN om vård och omsorgsprogrammet.

⚖ Programstruktur, vård- och omsorgsprogrammet (pdf-dokument).

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är inte sökbara. Placering till Introduktionsprogrammets inriktningar enligt nedan sker i samråd med gymnasieskolan. Furuhedsskolan erbjuder samtliga förekommande inriktningar.

► FILMEN om introduktionsprogrammen.

Anpassad gymnasieskola

Från och med den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Programmet för administration, handel och varuhantering.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Programmet för hälsa, vård och omsorg.

Programmet för Samhälle, natur och språk..

Individuella program.

Du kan även läsa mer om programmen på den anpassade gymnasieskolans sidor.

Rektor Mona Sundqvist, telefon 0923-65 232
e-post mona.sundqvist@kalix.se
Ansvarig för program: BA, EK, ES, NB, SA

Rektor Marjo Ekorre, telefon 0923-65 614
e-post marjo.ekorre@kalix.se 
Ansvarig för program: BF, EE, FT, IN, IM, NA, TE, VO

Rektor Birgit Maria Eklund, telefon 073-047 78 30

e-post maria.eklund@kalix.se

Ansvarig för Anpassad gymnasieskola 

Studie- och yrkesvägledare Catarina Johansson, telefon 0923-65 375
e-post catarina.johansson@kalix.se
Program: FT, NB, SA 

Studie- och yrkesvägledare Cecilia Mörk, telefon 0923-65 485
e-post cecilia.mork@kalix.se
Program: BA, EK, ES, VO

Studie- och yrkesvägledare Sanna Ekholm, telefon 0923-65 225
e-post sanna.ekholm@kalix.se
Program: BF, EE, IN, NA,TE samt IM alla inriktningar

Studie- och yrkesvägledare Madelene Hedman, telefon 070-620 82 60
e-post madelene.hedman@kalix.se
Program: Anpassad gymnasieskola

Antagningsansvarig Bo Andersson, telefon 0923-65 177
e-post bo.andersson@kalix.se

Koordinator för internat/elevboende Kerstin Lindbäck
e-post kerstin.lindback@kalix.se