Här hittar du kontaktuppgifter till alla Kalix kommuns förskolechefer, samt deras individuella tankar kring förskolans verksamhet.