Sök

SFI - Svenska för invandrare

Välkommen till SFI (svenska för invandrare)! SFI är grundläggande utbildning i svenska språket.

Information in other languages

You can find information about Swedens educational system and SFI in other languages than Swedish by visiting Skolverkets home page.

Vem får läsa SFI?

För att få studera på sfi ska du vara folkbokförd i Kalix kommun och du ska ha fått ditt fullständiga personnummer. Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år. 
All undervisning på SFI är kostnadsfri (gratis).
Läs mer om din rätt till SFI på Skolverkets hemsida!

Kursstart SFI läsåret 2021/2022

I dagsläget har vi löpande antagning under hela året. Det är viktigt att du kommer in med en ansökan till SFI.

Vill du börja läsa på SFI?

Kontakta studievägledaren vid SFI om du vill börja att studera här! 
Du kan hämta och skriva ut vår ansökningsblankett här på hemsidan, du kan också hitta den i pappersform på Kalix Folkets hus. 

Skicka din ifyllda ansökan till:
Vuxenutbildningen Kalix, Box 10155, 952 27 KALIX.
Märk kuvertet med ”Ansökan”

Vid frågor kontakta din studie- och yrkesvägledare

Bild av Inger Nordström

Inger Nordström

Studie- och yrkesvägledare

Inger är studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen i Kalix.  

Telefon: 0923-651 11

Här hittar du oss!