Välkommen till SFI (svenska för invandrare)! SFI är grundläggande utbildning i svenska språket. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen.

Läs mer om SFI på Skolverkets hemsida.

Information in your language

English - Finnish - Arabic - Parsis - German - Russian - Somali - Thai

På Skolverkets hemsida finns kursplanen på olika språk.

Vem får läsa SFI?

För att få studera på sfi ska du vara folkbokförd i Kalix kommun och du ska ha fått ditt fullständiga personnummer. Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år. 

Du kan börja på SFI under hela året på speciella kursstartsdatum

Kursstart SFI läsåret 2019/2020

Höstterminen
26 augusti, 14 oktober, 9 december

Vårterminen
3 februari, 30 mars, 25 maj

All undervisning på SFI är kostnadsfri (gratis).

Vill du börja läsa på SFI?

Kontakta din studievägledare Ida Kringstad Hjelm, hon jobbar vid SFI på tisdagar och fredagar.

Undervisningen

SFI-undervisningen bedrivs i olika grupper. Vilken grupp du ska gå i avgörs utifrån din utbildningsbakgrund. SFI kan även kombineras med arbete, praktik eller andra studier. Du kommer överens med dina lärare vilka dagar och tider du ska vara i skolan. I skolan får du både träna att skriva, läsa, tala och lyssna på svenska samt att arbeta med dator. SFI använder en lärplattform som heter FRONTER, främst för dig som läser stor del på distans.

<Vidare till Fronter>

Vilken grupp ska jag läsa i?

Lärare vid SFI

Träna svenska hemma

Genom att gå in på dessa webbsidor kan du träna svenska hemma:

• Temaord 
• Digitala spåret

Vid frågor kontakta din studie- och yrkesvägledare