Modersmål

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grund- och gymnasieskola. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.

Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

        
  • Skapad: 2013-05-06
  • Senast ändrad: 2017-02-07
  • Sidansvarig: Webmaster