Skip to content
Sök

In Finnish - Suomen kielellä

Information about the handling of feedback and different viewpoints within Kalix education system - in Finnish.

Parannusehdotukset, valitukset, näkökannat ja myönteiset palautteet, jotka koskevat Kalixin kunnan koulutuslautakunnan alaisuudessa tapahtuvaa toimintaa.

Kalixin kunnan koulutuslautakunta on päättänyt ottaa käyttöön koululain 2010:800 4 luvun § 8 mukaisen käytännön, joka koskee lautakunnan alaisuudessa tapahtuvaan toimintaan kohdistuvien parannusehdotusten, valitusten, näkökantojen ja myönteisen palautteen esittämistä.

Käytännön tarkoitus

Tarkoitus on luoda pohjaa toiminnamme parantamiselle sekä antaa kansalaisille suurempi mahdollisuus vaikuttaa. Joskus voi olla tarpeen selittää tehtäväkenttäämme ja sen rajoja sekä kiinnittää poliitikkojen huomio kysymyksiin, joissa yleinen mielipide vaatii muutosta.

Useimmat kansalaisten ja toiminnastamme vastaavien henkilöiden välille syntyvistä kysymyksistä tulee voida ratkaista keskustelemalla, jolloin mahdolliset väärinymmärrykset voidaan selvittää tai virheet korjata. Joskus olemassaolevien sääntöjen tulkinnasta ei kuitenkaan päästä yksimielisyyteen tai sääntöihin ei olla tyytyväisiä.

Parannusehdotusten, valitusten ja myönteisen palautteen käsittelyä koskevien selkeiden sääntöjen ansiosta poliitikot saavat tietoa kansalaisia askarruttavista kysymyksistä. Kansalaisille taas taataan ehdotusten, valitusten ja myönteisen palautteen käsittely.

Kirjallisen ehdotuksen, valituksen tai myönteisen palautteen jättäjä tulee saamaan vastauksen kymmenen päivän kuluessa. Asian käsittelee koulutushalllinto (utbildningsförvaltningen).

Oppilaan huoltajana tai oppilaana Sinulla on oikeus jättää toiminnasta valitus, näkokanta tai myönteinen palaute. Ensisijassa Sinun tulee kääntyä sen henkilökuntaan kuuluvan puoleen, joka on Sinua tai lastasi lähinnä. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palautteeseen, Sinun tulee kääntyä rehtorin tai esikoulusta vastaavan johtajan puoleen.

Jos olet sitä mieltä, että rehtori tai esikoulun johtaja ei ole pystynyt ratkaisemaan mahdollista ongelmaa, voit kertoa näkemyksesi kunnan valituksenkäsittelyyn

Näkökantasi tullaan selvittämään koulutushallinnossa ja se annetaan tiedoksi myös lautakunnan jäsenille. Sinulla on oikeus saada pikainen vastaus hallinnolta, aika voi tosin vaihdella kysymyksestä riippuen. Ota huomioon, että sekä näkökannastasi että vastauksesta tulee yleisiä asiakirjoja, jotka voidaan pyytää nähtäväksi, elleivät ne ole salassapitovelvollisuuden alaisia.

Hyväksytty Koulutuslautakunnassa 2012-01-13